isparta uluborlu tarihi ve turistik yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

isparta uluborlu tarihi ve turistik yerleri

Uluborlu Kalesi

Uluborlu ilçesinde bulunan çevreye hakim bir tepede bulunan ve kale burçları bulunan ve etrafı sarp kayalıklarla çevrili olan kalenin kesin yapılış tarihi bilinmemekle beraber, ilk kez Phrygler döneminde inşa edildiği sanılmaktadır. Bugünkü kalıntıları Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine aittir. Çeşitli dönemlerde onarım gören ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan kalenin orta yerinde giriş kapısı vardır.Uluborlu Kalesi Psidia'lılar döneminde inşaa edilmiştir. Coğrafi yapı itibarı ile korunmaya elverişli bir yapı olan bu muhteşem eser, Ankara Savaşı'ndan sonra Timur tarafından tahrip edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar hizmet veren Kalenin iç bölgesindeki mahallede nüfus mübadelesine kadar; Hristiyan kalmış olan Kuman Kıpçak Türkleri yaşamıştır.

ULUBORLU ALÂEDDİN CAMİ (ULU CAMİİ):

Uluborlu ilçesinde, Eski Yerleşim yerinde ilçeye hakim bir tepede bulunan Alâeddin Camisi, Sultan Alâeddin Keykubat zamanında h.629 (1231) yılında Sultan II. Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şah’ın kızı tarafından yaptırmıştır. Sultan II.Gıyaseddin Mesud zamanında, Bedrettin Ömer Bin Emirülhaç camiyi 1281’de tamir ettirmiştir. Uluborluların yerlilerinden Vahap Kadı 1652’de ikinci kez tamir ettirmiştir. Cami 1909 yılında yanmış, 1927 yılında yeniden yapılırcasına onarılmıştır. Hacı Nuri Altın Tabak 1932 yılında caminin bazı bölümlerini onarmıştır.
Caminin  giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır:

“Bu mübarek mescit, Kılıç Arslan’ın oğlu şehit Sultan Tuğrul Şahın, âlim dünya ve dinin koruyucusu, İslam’ın ve Müslümanların seçkini olan kızı Melike-i Adile’nin malından olmak üzere, en ulu padişahlar padişahı alemdar Allah’ın gölgesi mesabesinde olan, dünya ve dininin şerefçe yücesi Fatih babası Keyhüsrev oğlu Keykubat’ın hüküm sürdüğü günlerde h. 629 yılının Recep ayında kendisi tarafından yaptırılmıştır. Allah ikbalini daim etsin”.

Günümüze orijinal durumundan oldukça uzaklaşmış olarak gelen cami dikdörtgen planlı olup, üzerini içten dört sütunun taşıdığı iki kubbe örtmektedir. Kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı bulunmaktadır. İbadet mekanında dikkati çeken bir bezeme bulunmamaktadır. İbadet mekanı 35 pencere ile aydınlatılmıştır. Yanındaki taş kaideli tek şerefeli tuğladan bir minaresi vardır.

GÜNEŞ SAATİ

Ülkemizde sayılı güneş saatlerinden birisi de Uluborlu’dadır. Şu anda muhafaza altında Cumhuriyet meydanında sergilenmektedir. 122 cm çapında yekpare mermerden yapılmış olan Güneş saatinin kalınlığı 22 cm, çevresi ise 586 cm dir.

CİRİMBOLU SU KEMERİ

Uluborlu 930 yıldır Türk ‘ün vatanı, Türkler tarafından 1080 yılında fethedilip vatan edinilen bu güzel beldemizde daha önceden buraya yerleşmiş Hıristiyanlığı kabul eden Türkler yaşıyordu Uluborlu’muzun Müslüman Türkler tarafından fethedilmesinden sonra Rumlar bu bölgeyi terk etmişlerdir, ancak burada soydaşlarımız olan Hıristiyan Türkler kalmıştır. Uluborlu kalesinin iç kısmında yaşayan bu Türkler daha sonra inancından dolayı halkın tabiriyle “Gâvur” olarak adlandırılmışlar ve zaman içinde Rum olarak kabul edilmişlerdir.

Nüfus mübadelesiyle Uluborlu’muzu terk eden bu insanlar Rumca bilmezlerdi. Diliyle, kültürüyle tamamen Türk olan Hıristiyan kalmış Kuman Kıpçak Türkleriydi. Halen daha Uluborluluların yöresel şivelerinde Kıpçak Türk lehçesine ait birçok sözcük bulunmaktadır. Burada size tarihçesini ve özelliklerini anlatacağımız “Cirimbolu Su Kemeri” yukarıda adı geçen Türklerin yaşadığı kale mevkiine su taşımak amacıyla yapılmıştır.

Ayrıca bakınız tarihi eserler galerisi Tıklayın

Kaynak: http://atamkosker.blogcu.com/ erişim 01.01.2017
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.