Ocak 2017 ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Türkiyenin Doğal Güzelliklerini Keşfedin

Türkiyenin gezilecek ve görülecek yerlerini öğrenin , keşfedin , gezin ve bizi hep takip edin. Bizi sosyal ortamlarda takip edebilir veya abone olabilirsiniz.

Sizde Bir Bilgi Ekleyin

Sizde sistemimize kendi yaşadığınız yada gezdiğini ve görmek istediğiniz yerleri yollayabilir ve bildirebilirsiniz bunun için bize iletişim bölümünden ya da bilgi ekle bölümünden ulaşabililirsiniz.

Tekrar Ziyaret Etmeniniz Dileğiyle

Bizi her zaman takip edin, içeriklerimiz günceldir ve sitemiz kullanıcı dostudur. Her görüşlerinizi değerlendirmekteyiz.

Sizde Sitemizde Yazar Olabilirsiniz

Sitemizde yazar olmak isteyen kullanıcılar lütfen bizimle iletişim bölümünden irtibata geçin. KoLoNBo@gmail.com

Kayaköprü Mağarası

Samsun Salıpazarı Kayaköprü mevkinde bulunan bu mağara doğal oluşumludur ve üstünden bir çay akmaktadır. İlçe merkezinden yürüyerek bile gidilebilen bu yer insanın doğaya olan hayranlığını arttırıyor. Ayrıca yakında alabalık tesisi de bulunmaktadır. Ayrıca keşfedilmemiş bir yerdir.

Çok derin değil ancak mağara biraz yüksekte ve içeriden suyun akışını izlemek güzel.

isparta uluborlu tarihi ve turistik yerleri

Uluborlu Kalesi

Uluborlu ilçesinde bulunan çevreye hakim bir tepede bulunan ve kale burçları bulunan ve etrafı sarp kayalıklarla çevrili olan kalenin kesin yapılış tarihi bilinmemekle beraber, ilk kez Phrygler döneminde inşa edildiği sanılmaktadır. Bugünkü kalıntıları Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine aittir. Çeşitli dönemlerde onarım gören ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan kalenin orta yerinde giriş kapısı vardır.Uluborlu Kalesi Psidia'lılar döneminde inşaa edilmiştir. Coğrafi yapı itibarı ile korunmaya elverişli bir yapı olan bu muhteşem eser, Ankara Savaşı'ndan sonra Timur tarafından tahrip edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar hizmet veren Kalenin iç bölgesindeki mahallede nüfus mübadelesine kadar; Hristiyan kalmış olan Kuman Kıpçak Türkleri yaşamıştır.

ULUBORLU ALÂEDDİN CAMİ (ULU CAMİİ):

Uluborlu ilçesinde, Eski Yerleşim yerinde ilçeye hakim bir tepede bulunan Alâeddin Camisi, Sultan Alâeddin Keykubat zamanında h.629 (1231) yılında Sultan II. Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şah’ın kızı tarafından yaptırmıştır. Sultan II.Gıyaseddin Mesud zamanında, Bedrettin Ömer Bin Emirülhaç camiyi 1281’de tamir ettirmiştir. Uluborluların yerlilerinden Vahap Kadı 1652’de ikinci kez tamir ettirmiştir. Cami 1909 yılında yanmış, 1927 yılında yeniden yapılırcasına onarılmıştır. Hacı Nuri Altın Tabak 1932 yılında caminin bazı bölümlerini onarmıştır.
Caminin  giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır:

“Bu mübarek mescit, Kılıç Arslan’ın oğlu şehit Sultan Tuğrul Şahın, âlim dünya ve dinin koruyucusu, İslam’ın ve Müslümanların seçkini olan kızı Melike-i Adile’nin malından olmak üzere, en ulu padişahlar padişahı alemdar Allah’ın gölgesi mesabesinde olan, dünya ve dininin şerefçe yücesi Fatih babası Keyhüsrev oğlu Keykubat’ın hüküm sürdüğü günlerde h. 629 yılının Recep ayında kendisi tarafından yaptırılmıştır. Allah ikbalini daim etsin”.

Günümüze orijinal durumundan oldukça uzaklaşmış olarak gelen cami dikdörtgen planlı olup, üzerini içten dört sütunun taşıdığı iki kubbe örtmektedir. Kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı bulunmaktadır. İbadet mekanında dikkati çeken bir bezeme bulunmamaktadır. İbadet mekanı 35 pencere ile aydınlatılmıştır. Yanındaki taş kaideli tek şerefeli tuğladan bir minaresi vardır.

GÜNEŞ SAATİ

Ülkemizde sayılı güneş saatlerinden birisi de Uluborlu’dadır. Şu anda muhafaza altında Cumhuriyet meydanında sergilenmektedir. 122 cm çapında yekpare mermerden yapılmış olan Güneş saatinin kalınlığı 22 cm, çevresi ise 586 cm dir.

CİRİMBOLU SU KEMERİ

Uluborlu 930 yıldır Türk ‘ün vatanı, Türkler tarafından 1080 yılında fethedilip vatan edinilen bu güzel beldemizde daha önceden buraya yerleşmiş Hıristiyanlığı kabul eden Türkler yaşıyordu Uluborlu’muzun Müslüman Türkler tarafından fethedilmesinden sonra Rumlar bu bölgeyi terk etmişlerdir, ancak burada soydaşlarımız olan Hıristiyan Türkler kalmıştır. Uluborlu kalesinin iç kısmında yaşayan bu Türkler daha sonra inancından dolayı halkın tabiriyle “Gâvur” olarak adlandırılmışlar ve zaman içinde Rum olarak kabul edilmişlerdir.

Nüfus mübadelesiyle Uluborlu’muzu terk eden bu insanlar Rumca bilmezlerdi. Diliyle, kültürüyle tamamen Türk olan Hıristiyan kalmış Kuman Kıpçak Türkleriydi. Halen daha Uluborluluların yöresel şivelerinde Kıpçak Türk lehçesine ait birçok sözcük bulunmaktadır. Burada size tarihçesini ve özelliklerini anlatacağımız “Cirimbolu Su Kemeri” yukarıda adı geçen Türklerin yaşadığı kale mevkiine su taşımak amacıyla yapılmıştır.

Ayrıca bakınız tarihi eserler galerisi Tıklayın

Kaynak: http://atamkosker.blogcu.com/ erişim 01.01.2017

Şarkikaraağaç Tarihi ve Turistik Yerleri

Şarkikaraağaç Tarihi **

    Şarkikaarağaç ilçesi güneyde Beyşehir, kuzeyde Yalvaç, Akşehir, Doğanhisar, batıda Gelendost ve Eğirdir, doğuda Hüyük, Kuzeybatıda ise Yenişarbademli ile çevrilidir. İlçenin etrafında, kuzey doğuda Sultan Dağları, batıda Anamas Dağları, güneyde Orta Toros, Karadağ ve Kızıldağ bulunmaktadır. İlçe, verimli bir ova üzerinde kurulmuştur. Beyşehir Gölü’nün bir bölümü ilçe sınırları içerisindedir. İlçenin iklimi, Akdeniz iklimi ile kara iklimi arasında, ama kara iklimine daha yakın bir iklim yapısına sahiptir. Yazları sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve yağışlıdır.

Şarkikaraağaç tarihi Anadolu tarihinin bir parçasıdır. Bu bölgede sırasıyla, Etiler, Frikyalılar, İyonlar, Lidyalılar, İraniler, Makedonyalılar, Selefküsler, Romalılar, Araplar, Selçuklular, Hamitoğulları ve Osmanlılar egemen olmuşlardır. Şarkikaraağaç, tarih boyunca Killanion, Pedion, Anabura, Neopolis, Asikale, Karaağaç, Karaağaç-ı Şarki adlarıyla anılmıştır. İlçeye, Karaağaç isminin verilmesi ise, bölgeye ilk yerleşmenin büyük bir karaağacın çevresinde olmasına bağlanmaktadır. Başka yerlere de ayni isim verildiğinden, karışmaması için, Şarki kelimesi eklenmiştir.

    Karaağaç, Bizans’a bağlı iken Türk akınlarına maruz kalmıştır. Karaağaç, III. Kılıç Arslan zamanında 1203 yılında Selçukluların eline geçmiştir. Yöre daha sonra Hamitoğullarının eline geçer. Bölge sırasıyla, Eşrefoğulları, Germiyanoğulları ve Karamanoğulları Beyliklerinin egemenlikleri altında da kalmıştır. 1305 senesinde, Karaağaç, Osmanlı Padişahı Murat Hüdaverdigar zamanında yöredeki diğer birkaç yerleşme ile birlikte, 80 bin altına Osmanlılara verilmiştir. Böylece bölgede Osmanlıhakimiyeti başlar. Osmanlılar zamanında Karaağaç bir kültür merkezi haline gelmiştir. Osmanlılar zamanında ilçe birçok medrese, cami ve çeşmeye kavuşmuştur. Şarkikaraağaç, Yalvaç Karaağacı olarak Yalvaç’a bağlı bir nahiye iken 1863 yılında ilçe olmuştur. İlçe statüsü Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir.

    2015 nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 25,384’dür. Bu nüfusun 9,566’sı ilçe merkezinde,15,818 ’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 1.232 km2’dir.

    İlçedeki başlıca kültür varlıkları: Anaboura Antik Kenti, Nudra ve Örenköy Höyüklerinden ayrı olarak 11 adet daha höyük, Cami-i Kebir’dir. Kızıldağ Milli Parkı ilçe hudutları içinde yer almaktadır.

    Şarkikaraağaç, Isparta il merkezine 120 km uzaklıktadır. Konya il merkezine ise 157 km uzaklıktadır. İlçenin köy ve kasabalarına rahatlıkla ulaşım olanakları vardır. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Kültür ve Tabiat varlıkları *


1 Yenişarbademli Beldesi,Pınargözü Mağarası
2 Salur Köyü,Enevre Mevkiindeki Arkeolojik Kalıntılar
3 Çavundur Köyü, Çavundur Höyük
4 Ördekçi Köyü, Ördekçi Höyük
5 Salur Köyü, Salur Höyük
6 Armutlu Köyü, Armutlu Höyük
7 Karakaya Köyü, Karakaya Höyüğü
8 Kıyakdede Köyü, Kıyakdede Höyüğü
9 Araklı Köyü, Araklı Höyüğü
10 Karaçayır Köyü, Karaçayır Höyüğü
11 Örenköy Köyü, Örenköy Höyüğü, Beyköy Köyü, Beyköy Höyüğü Göksöğük Köyü, Nudra Höyüğü
12 Yenişarbademli Beyşehir Gölü
13 24 ada 1 parseldeki ilköğretim okulu
14 Ulvikale Mahallesi, Kürt Camii
15 Yenişarbademli,Kızıldağ Milli Parkı Kasnaklı Mevkiindeki Kasnak Meşeleri
16 Orta Mahalle,30 ada 5 parseldeki Hükümet Konağı
17 Köprüköyü,Kuz Mahallesi,Erenlik Tepesi Mevkii
18 Salur Köyü,Kızılkale Tepe,Anabura Antik Kenti
19 Ördekçi Köyü,Sivri Tepedeki kalıntılar Ördekçi Köyü,Cennetyayla Mevkiindeki Antik Kalıntılar
20 Başdeğirmen Köyü,Saray Mezarlığı Mevkii
21 Çarıksaraylar Beldesi Büyükekiz Tepesi Mağarası ve çevresi
22 Cumhuriyet Meydanı,61 ada 1 parseldeki Sultan Fatih( Camii Kebir ) Camisi
23 Göksöğüt Beldesinde arkeolojik kalıntıların bulunduğu alan
24 Yassıbel Köyü, Höyüküstü mevkiinde yer alan Fele Değirmenleri harabeleri
25 Muratbağı Köyü, Zengibar Kalesi ve yerleşimi
26 Eski Hükümet Konağı önünde ve Cami-i Kebir’in güneybatı köşesinde yer alan iki adet çınar ağacı

Kaynak: http://www.sarkikaraagac.gov.tr/kultur-turizm *
Kaynak: http://www.sarkikaraagac.bel.tr/icerik/230/205/sarkikaraagac-tarihi ** erişim 01.01.2017

isparta sütçüler tarihi ve turistik yerleri

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı **

Yeri: Akdeniz Bölgesinde Isparta ili Sütçüler ilçesi sınırları içerisindedir.

Ulaşım: Parka 94 km.lik Isparta-Sütçülerden Devlet Karayolu ve bunu takiben Sütçüler ayrılan 8 km.lik stabilize yol ile ulaşılır.

Özelliği: Bitki örtüsü, yaban hayatı çeşitliliği ve arkeolojik kaynakları ile eşsiz manzara güzelliğine sahip yörenin 600 hektarlık bölümü 1989 yılında Tabiat Parkı olarak ayrılmıştır.

Tabiat Parkının başlıca bitki türleri olarak ağaçlardan;kızılçam, kızılağaç, saçlı meşe, çınar, ardıç, ceviz, keçiboynuzu, zeytin ağaçcıklardan; pırnalmeşesi, akça kesme, sandal, defne, tesbih, sakız, alıç, zakkum çalılardan; mersin, karaçalı, katırtırnağı, yabangülü otsulardan;laden, sarmaşık ve eğreltiler bulunmaktadır. Yaban hayatı sakinlerinden ise domuz, yabankeçisi, tilki, porsuk, su samuru, tavşan, sincap, kartal, kızılakbaba, doğan, güvercin, üveyik ve kekliğe rastlanmaktadır.

Isparta - Çatal Çamı ( Tabiat Anıtı ) **

Yeri: Isparta, Sütçüler

Sütçülerin Tarihi ve Turistik Yerleri *

1. Adada Antik Kent. (Sağrak Köyü Zengi mevkii)
2. Kocaköy (PENDELİSSOS) Kesme kasabası.
3. Mağara (Aşağı yaylabel Köyü civarı)
4. Kurşunlu Harabeleri (Kasımlar-Karadutlar mevkii)
5. Seferağa camii (Sütçüler merkez)
6. Asar kalesi kalıntıları (Hacıaliler köyü Çağıllıpınar mevkii)
7. Sığırlık Kalesi kalıntıları (Yeşilyurt köyü)
8. Sur kalıntıları (Sütçüler Merkez Taşkapı mevkii)
9. Kitabe (Belen mahallesi)
10. Mağara ve Sarnıçlar (Beydilli köyü)
11. Su yolu kalıntıları (Gürlevik-Tota-Zengi arası)
12. Melikler kalesi (Melikler köyü bahçe meckii)
13. Mağara (Selimler Sarıtaş köyü)
14. İnsuyu-Yer altı suyu (Bekirağalar köyü)
15. Mağara (Selimler Sarıtaş köyü)
16. Şeyh Müslihittin Türbesi (Şeyhler türbesi)
17. Yazılıkaya kanyonu (Şütçüler-Çandır arası)
18. Karacaören Barajı (Çandır köyü)
19. Küçüksu Alabalık tesisleri (Yeşilyurt köyü)
20. İçmeler (Kasımlar köyü Tota mevkii)
21. Köprüçay kanyonu (Kasımlar Manavgat arası)

Kaynak: http://www.yerelnet.org.tr/iller/il_kt_varligi.php?iladi=ISPARTA ** erişim 01.01.2017
Kaynak: http://sutculerimiz.com/sutculerde-gezilecek-yerler.html *

isparta senirkent tarihi ve turistik yerleri

*Senirkent, Eğirdir Gölü’nün Hoyran Gölü adı verilen kuzey kısmının batısında bir vadide yer alır. İlçenin güneydoğusunda Eğirdir, güneyinde Atabey, batısında Uluborlu, kuzeybatısında Afyon iline bağlı Dinar, Şuhut, kuzeydoğusunda Afyon vardır. İlçe, dağ eteğindeki meyilli düzlük bir arazide kurulmuştur. Zira "Senir" dağ eteğindeki meyilli düzlük anlamına gelmektedir. Kurucular bu şehre, eğimli arazi üzerinde kurulmuş şehir veya sınır boyundaki şehir anlamına gelen Senirkent adını vermişlerdir. İlçe, iklim özelikleri bakımından, yazları sıcak ve kurak, kışları ise sert ve yağışlı bir durum göstermektedir.

    Senirkent’in bulunduğu bölgenin, tarihin çok eski devirlerinden beri yerleşim merkezi olduğu, buluntulardan ve yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Ancak su kanalı, kervansaray, kale gibi ayakta kalmış tarihi yapıtlara rastlanmamaktadır. 1370 yılında kurulmuş olan Senirkent 1880’de Uluborlu’ya bağlı nahiye statüsüne getirilmiş ve belediye teşkilatı kurulmuştur. 16 Haziran 1952 tarihinde de ilçe hüviyetine kavuşmuştur. İlçedeki başlıca kültür varlıkları: Tymandos Antik Kenti, Yassıören Höyük, Güreme Höyük, Garip Höyük, Tohumkesen Höyük, Aralık Höyük, Gençali Höyük, Veli Baba Türbesi’dir.

    2009 nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 14.504’dür. Bu nüfusun 6.932’si ilçe merkezinde, 7.572’si belde ve köylerde yaşamaktadır. İlçenin yüz ölçümü 600 km2’dir.

    Senirkent Isparta il merkezine 75 km uzaklıktadır. İlçede halkın geçimi tarıma dayalıdır. Bağcılık, elmacılık, gülcülük, şeker pancarı ve hububat tarımı yapılmaktadır. 13.7.1995 tarihinde meydana gelen sel felaketi Senirkent’te büyük mal ve can kaybına sebep olmuştur.

Doğal Güzellikleri**

Santral Mesireliği:
Santral Mesireliği ilçe merkezinin kuzeyinde, Kapı Dağının eteğinde bulunmaktadır. Özel araçlarla veya havanın iyi olduğu günlerde yürüyerek gidilebilir. Mesirelikte yapay şelale, çardaklar ve çocuk oyun alanı mevcuttur. Ayrıca yaz aylarında restoran halka hizmet vermektedir. Santral mesireliği önemli bir dinlenme alanlarıdır.

Ayazmana Mesireliği:
Ayazmana Mesireliği Yassıören Kasabası sınırları içerinde olup ilçeye 6 Km uzaklıktadır.

Ayazmana Efsanesi
Rivâyete göre eveli bir anaynan gızı varımış. Evleri bitecik adayımış. Bunnarın bir sürü goyun guzuları varımış. Yakınnarında da su yoğumuş. Goyunnarı sulamaya de uzaklara giderlerimiş. Gız, çok bıkmış goyunnarı sulamak için uzaklara gidip gelmekten. Oturmuş, Allah'a yalvarmış: "-Allahım ne olur şuracıkda su olaydı. Su çıkar da istesen evimin ortasından çıkar" demiş. Bunun üzerine odanın ortasından su çıkmış.

Bi gış günü guru darı bi şey bişirceklermiş. Yakacakları galmamış. Gadın, yakıcak aramaya dışa çıkıyomuş. Amma, soğuktan, fazla uzaklaşamadan dönüyomuş. Her defasında da gız sormuş: "Ayaz mı ana?" derkene oranın adı Ayazmana galmış.
Ayazma adı bu geçen efsanedeki hadisenin sonunda verildiğine inanılmaktadır.

Kayaağzı Mesireliği:
Kayaağzı Mesireliği ve Kumsalı Karip Köyü Kayaağzı mevkiğinde bulunmaktadır. İlçe merkezine 21 Km uzaklıktadır.


Kültür varlıkları için Tıklayınız

Kaynak: http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,165537/senirkent.html *
http://www.senirkent.gov.tr/dogal-guzelliklerimiz **