Gaziantep Karkamış Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Gaziantep Karkamış Tarihi ve Turistik Yerleri

 
  TURİZM 
8. 1. Karkamış Antik Kenti Karkamış-
İstanbul-Bağdat demiryolu ile Fırat Nehri'nin kesiştiği yerde Fırat Nehri'nin batısındadır.Karkamış, Mezopotamya-Mısır ve Anadolu yollarının kavşak noktasında bulunması dolaysıyla ilk çağlardan günümüze kadar kesintisiz biryerleşim noktası olmuş ve bu nedenle birçok medeniyeti bünyesinde toplamıştır. Günümüzde aynı adı taşıyan ilçe merkezinin güneyine düşen antik kent bir sınır kenti durumundadır. Suriye sınırındabulunan Karkamış harabelerinden batıdaki iç kale ve şehir Türkiye topraklarında, güneyindeki dış kale ve şehir ise Suriye topraklarında bulunmaktadır.Kentin önemi antik dönemlerdeki stratejik konumundan kaynaklanmaktadır.Karkamış harabelerinde birçok ilim adamı tarafından kazı çalışmaları yapılmıştır.Bu kazılardan ilki 1878 yılında İngilizler tarafından yapılmış olup, Karkamış'ta hiyeroglif yazılı tabletler bulunması bir anda ilim camiasının ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Yapılan ilmi kazılardan kentin Neolitik dönemden günümüze kadar daima iskan gördüğü, ayrıca geçmiş dönemlerde çok önemlibir sanat ve kültür merkezi olduğu anlaşılmıştır. Buradayapılan birçok araştırmanın detaylı sonuçları yayınlanmışolup, ele geçirilen birçok kıymetli ve nadide eserler Dünyamüzelerinde bulunmaktadır. Gılgamış Destanı Geç Hitit Dönemin de Karkamış şehrinin ortostatları üzerinde tasvir edilmiştir. Bu ortostatla-rın bir kısmı yerlerinden sökülerek Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürülmüştür. Karkamış'ta bugün iç ve dış şehir surları, tapınak vehilani tipi evlerin kalıntıları göze çarpmaktadır. Dış surun anıtsal girişi batı taraftadır. Buradan iç kaleye, biri batıdan biri de güneyden olmak üzere iki giriş ile geçilir. Bugün tam Suriye sınırında askeri bölgede mayınlarlakaplı alanda bulunan Karkamış ziyaretçiler tarafından gezilememektedir. Yakın tarihte mayınların temizlenip turizme açılacağı müjdesi çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Antik kentin mayınlardan temizlenmesi Gaziantep ve böl ge turizminin gelişmesine ve turizm potansiyelinin artışına büyük katkı sağlayacaktır.
8. 2. Tarihi Fırat Demiryolu Köprüsü
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı Devletine çok yakın görünen Almanya 1888'de Hay-darpaşa-Izmit demiryolu işletme ve IzmitAnkara demiryolunu inşa etme hakkını aldı. Bu demiryolununSafnsun, Sivas ve Diyarbakır üzerinden Bağdat'a kadar uzatılması da şart koşuldu. Böylece'Anadolu Demiryolu Kumpanyası "doğduve Türkiye'de ilk Alman demiryolculuğu başlamış oldu. Bu durum aynı zamanda Alman ekonomisinin Türk topraklarına girişi sağlanmış, ayrıca Almanların asıl hedefi olan tüm Ortadoğuyu etkisialtına alma yolundaki bir adımını oluşturmuştur. 1899 yılındaKonya'dan Bağdat'a uzanacak demiryolu yapım hakkıda Almanlara verildi. Fransa'da Almanya'dan belli bir hisse aldı. Tarihi Fı-  rat demiryolu köprüsüde İstanbul-Bağdat-Basra demiryolu hattının bir parçası olarak 19111913 yıllarında Almanlar tarafından Alman ve Fransız teknolojisi ile inşaa edilmiştir. Toplam uzunluğu 870 metredir. Köprünün güneyinde 80 santimetre genişlikte yaya yolu mevcuttur. Köprü 10 adet ayak üzerinekurulmuştur. Köprünün yapımında tamamen perçinkullanılmıştır. Halen demiryolu ulaşımında kullanılan köprü aynı zamanda Suriye ile olan sınırıda belirlemektedir. Karkamış İlçe merkezinin 1, 5 Km. güneydoğusunda bulunan köprü Fırat nehrinin Türkiye topraklarını terkettiği noktadadır.
Tarihi Fırat Demiryolu Köprüsü uzunluk bakımından Dünyanın en önemli demiryolu köprülerindendir. Ayrıca yapım teknolojisi çok orjinal ve dikkate değerdir. Köprünün bulunduğu yerin coğrafi yapısı ziyaretçilerini hayran bırakacak güzeliktedir. M. O. 2000 yıllarına kadar uzanan bir tarihi olan eski Karkamış şehrikalıntıları yanında bulunan köprü, adeta tarihi, teknolojik ve ;oğrafi güzeliklerin, harikaların buluştuğu bir yerdedir.
8. 3. Hüyükler
Ülkemizin birçok yerinde görülmekle birlikte özelikleGüneydoğuda yaygın olan hüyükler İlçemizdede
Karkamış İlçesine bağlı Akçaköy, Arıkdere, Ayyıldız, Beşkılıç, Çiftlik, Subağı ve Yazır köylerinde bulunan 10 adet hüyükten yedisi Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğünün 15. 09. 1994 tarih ve 1379 sayılı yazısı ile 2863ve 3386 sayılı yasaları gereği korunması gerekli taşınmazkültür varlığı olarak tespit edilmiş ve 21. 09. 1994 tarihinde tapu kütüğüne gerekli şerh işlenmiştir.
8. 4. Karkamış Barajı Karkamış Barajı ve Hidroelektirik Santralı. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) bir bölümünü teşkil eden SınırFırat Projeleri kapsamında yer almaktadır. Karkamış baraj yeri Şanlıurfa-Gaziantep İl sınırını oluşturan Fırat nehri üzerinde ve Suriye sınırından yaklaşık 4. 5 Km akış yukarıdadır.

Kaynak: http://www.karkamis.gov.tr/default_B0.aspx?content=1105
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.