Eskişehir Sivrihisar Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Eskişehir Sivrihisar Tarihi ve Turistik Yerleri
Sivrihisar İlçesi M.Ö. 7. asırda kurulduğu sanılmaktadır. Bu devirlerde FRİGLERİN yerleşme yerlerinden olmuştur. Çevresinde bulunan PESSİNUS (Ballıhisar) GORDİON ve MİDEON gibi önemli şehirler nedeniyle büyüyememiştir. Bu tarihlerde şehrin adına PALİA denildiği anlaşılmaktadır.

            Bizanslılar zamanında ise JÜSTİNİANAPOLİS adını almıştır. Bizans’ın en güçlü imparatoru olan JÜSTİNYEN  ( M.S.527-567 )  arasında, İlçemize adını vererek burayı Hıristiyanlığın  merkezi haline getirmiştir.

            Sivrihisar M.S. 800 yıllarında dini yönden, önce piskoposluk, sonra da metro polislik görevlerini yapmıştır. Bu devre ilişkin eserler İlçemizde bulunmaktadır. 1074 yılında Sivrihisar’a Selçukluların yerleşmesi ile birlikte, İlçenin adının KARAHİSAR olduğu bilinmektedir.

      Sivrihisar 1289 yılında Osmanlı İmparatorluğu hudutları  içerisine alınmıştır. 1684 yılı Osmanlılar döneminde kaza teşkilatı kurulmuştur. Sivrihisar idari yönden 1846 yılında Ankara’ya, 1912 yılında da Eskişehir İline bağlanmıştır. İlçe 20 Eylül 1921 yılında da düşman işgalinden kurtarılmıştır.

            Coğrafi Yapı: Sivrihisar İlçesinin yüzölçümü 2987 KM/2 olup, denizden yüksekliği 1070 metredir. Sivrihisar arazilerinin büyük bir kısmı ova görünümünde ise de, yer yer yüksek dağ ve kayalıklar arazideki düzlüğü bozmaktadır. İlçemizdeki en önemli yükseltiler Sivrihisar dağlarıdır. Bu dağların en yüksek olanı çal dağıdır. Diğer önemli dağ ve tepeler ise,  Ara yit dağı, Boz tepe, Büvelik tepe ve Yediler tepesidir. İlçemizin başlıca akarsuyu, Sakarya nehridir. Sakarya nehri Çifteler İlçesi hudutlarından çıkmakta olup, İlçemiz hudutlarından 50 km. bir yay çizerek, İlçemizi terk eder. Başkaca önemli bir akarsuyu yoktur. *

Tarihi Yerleri

Alemşah (Kümbeti) Mescidi


Alemşah Kümbeti;  Selçuklular zamanında Melik Şah tarafından, şehit edilen kardeşi Sultan Şah için 728 yılında yaptırılmıştır. Ulu Caminin karşısında yer almaktadır. Mezar kümbet şeklinde inşa edilmiştir.Ulu Caminin kuzeyinde geniş bir avlu içinde yer alır. Tipik Selçuklu kümbetlerinden güzel bir örnektir. Kübik gövde,üstü piramidal külahla örtülüdür.

Yeni Çifte Hamamı

Hamam Abdurrahim Efendi tarafından 1274 tarihinde yaptırılmıştır. Hamamın, külhan kapısından girişte sol tarafta bir kuyusu bulunmaktadır. Hamam kadınlara ve yanında Erkeklere hitap etmek üzere çifte hamam olarak planlandırılmıştır.

Kumacık Hamamı

Çarşı içinde, belediye binasının yanında yer alan Kumacık Hamamı’nın 1407 yılından önce yapıldığı sanılmaktadır. XII. ve XIII yy. Türk hamamlarının karakteristik özelliğini taşıyan bu hamamın soyunmalık kısmındaki (kagir) kemer kalıntıları görülmeye değerdir. Ilıklık, sıcaklık ve halvet bölümlerindeki kubbeler dikkat çekicidir. Hamam önceleri suyunu Tabakhane çeşmesinden alırken sonra şehir suyu şebekesinden almaya başlamıştır. Suyun yeterli olmadığı zamanlarda külhan avlusunda bulunan su kuyusu kullanılmıştır.

 Zaimağa Konağı
 
 Kurtuluş Savaşı sırasında ordu tarafından buluşma yeri olarak kullanılmıştır.Sivrihisar Zaimağa Konağında Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ateşkes koşullarına son şeklini vermek için 24 Mart 1922 Cuma günü Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Ankara Hükümetinin Bakanları Sivrihisar'a gelirler.
  24 - 25 Mart 1922 gecesi topalanan Bakanlar Kurulu Kararları Sivrihisar'dan Ankara'ya gönderilir.Sivrihisarda toplanan Bakanlar Kurulu ateşkesi Anadolunun hemen boşaltılması şartı ile kabul etmeye karar verirler. 28 Mart 1922 Salı günü Başkomutan Mustafa Kemal'in davet ettiği Sovyet Rusya Büyükelçisi Aralov Zonaryev ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilov'da Sivrihisar'a gelirler. Misafirlerle Mustafa Kemal Paşa,İsmet Paşa, askeri ve sivil zevat Zaimağa Konağında sabaha kadar çeşitli konuları görüşürler. 29 Mart 1922 Çarşamba sabahı 1. Ordu Karargahına intikal ettikleri kayıtlarda mevcuttur.

Ermeni(Gavur) Hamamı
Yazıcıoğlu kayaların yamacında bulunan Gavur (Ermeni)hamamının, yapılış tarihi sıcaklık bölümünün köşesinde yer alan giriş kapıları üzerindeki kabartmalardan dan anlaşılacağı üzere 1867-1868’dir. İnşa tarihi ile ilgili herhangi bir kitabe ve kayıt bulunmayan yapının halvet hücrelerinin giriş kapıları üzerinde yazılı olan bu tarihlerin, yapının inşa tarihi olabileceği düşünülmektedir. Yapı, bugün yarı yıkık durumdadır.
Yapının günümüze “ılıklık”, “sıcaklık”,” külhan” ve “su deposu” bölümleri ulaşmıştır..

—Güney de sivri kemerli dikdörtgen kapı açıklığından “ılıklık” bölümüne girilmektedir.

—Ilıklık bölümünün kuzey duvar ekseninde bulunan sivri kemerli dikdörtgen kapı açıklığından yapının “sıcaklık” bölümüne geçilmektedir.

—Yapının kuzeydoğu da dikdörtgen planlı olan “külhan”, yapının kuzey cephesinde dışa doğru taşkındır.

—Kuzeyde bulunan odanın duvar ekseninde açılmış olan yuvarlak kemerli açıklık yapının
“su deposu” nun bulunduğu bölüme açılmaktadır.

Duvarlarda tespit edilen izlerden zemin altında sıcak havanın dolaşımını sağlayan hava boşluklarına yer verildiği ve beden duvarlarına yerleştirilen künkler vasıtası ile bölümün ısıtılmasının sağlandığı anlaşılmaktadır. Günümüzdeki tabirle yerden ısıtma sistemi burada hayata geçirilmiştir.

Bugün terk edilmiş olan Gâvur(Ermeni) hamamı, köşelerde birer tane olmak üzere dört odalıdır. Gâvur Hamamı Ermeniler tarafından yapılmış olmakla birlikte, geleneksel Osmanlı hamam mimarisinin tüm özelliklerini yansıtır. Bu eser Osmanlı döneminde azınlıkların geleneksel Türk mimari üslubu etkisinde kaldıklarını belgeleyen örnektir.

Sivrihisar Saat Kulesi
      Sivrihisar saat kulesi ile ünlüdür. Saat kulesi çok eskidir. İlçe kaymakamı Mahmud Bey ve Belediye Reisi Yüzügüllü Hacı Mehmet Efendi tarafından  1899'da yaptırılmıştır. Büyüktür ve ilgi çekicidir. Saat kulesi bir tepenin üzerindedir ve sivrihisarın sembolüdür. Her yerden görünebilir. İçinde bir çan vardır. Çan pirinçten yapılmıştır. Ayda bir defa kurularak çalışmaktadır.
      Saat kulesi 103 senedir Sivrihisar'da bulunmaktadır. Kulenin alt kısmında Atatürk'ün resmi ve Türk Bayrağı vardır.
      Saat kulesinin restorasyonu hala devam etmektedir.

Sivrihisar Uçağı
1921 yılında Türk ordusunun envanterinde kullanılabilir durumda sadece 5 uçak bulunuyordu. Çeşitli cephelerde savaşmış uçakların bakımsız ve eski oluşları yeni bir uçağın alınmasını gerekli kılıyordu. Bunun üzerine seferber olan Sivrihisar Halkı tüm mal varlığını bir araya getirerek Türk Ordusu`na yeni bir uçak alınması için 4 bin lira bağışladı. Bağış ile alınan çift kanatlı Fransız yapımı Bregeue 14-B2 uçağına ise, "Sivrihisar Tayyaresi" adı verildi.
Kurtuluş Savaşı`nın ve halkın fedekarlığının sembolü olan "Sivrihisar Tayyaresi"Her şeyden önce Sivrihisarlılar ,özelinde Anadolu halkının Kurtuluş Savaşı`na katkısının bir kanıtıdır. Sivrihisarlılar için büyük manevi değeri olan bu uçağın maketi Eskişehir - Ankara devlet karayolu üzerine inşaa edilmiştir.

 Ermeni Kilisesi (1881)
Ermeni kilisesi 1881'de Ermeniler tarafından yapıldı. Bu yapı ilçemizde Kevser Caddesinde bulunmaktadır. Taş malzemeleri kullanılarak yapılmıştır ve çapraz şeklindedir. Binanın ortasında büyük bir kubbe vardır. Köşelerinde de iki büyük çan vardır.

Giriş batı kısmındadır. Kapıda melek şekilleri vardır. Ayrıca duvarlarda ve kaidesinde birçok yazıt ve kitabe vardır. Sivrihisar'ın turistik yerlerinden birisidir. Şu anda hiç bir amaç için kullanılmamaktadır. Ancak birçok turist kiliseyi her yıl ziyaret etmektedir. Ermeni kilisesi 19. yy'da yapılmış dini ve sanatsal yapıttır. **
Şu anda kilisede restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

Kaynak: http://www.sivrihisar.gov.tr/default_b0.aspx?content=180 *
Kaynak: http://www.sivrihisar.gov.tr/default_b0.aspx?content=1010 **
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.