Eskişehir Alpu Tarihi ve Turizmi ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Eskişehir Alpu Tarihi ve Turizmi

TARİHİ

İlçe ilkçağlarda Frigya adı verilen bölge içerisindedir. İlçe sınırları içinde bulunan höyüklerden, bölgenin ilkçağlarda yaygın bir kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır.

M.Ö.2000 yıllarında doğudan inen Hititler bu çevreyi Hitit topraklarına dahil etmişlerdir. M.Ö.2000 yıllarında Hitit egemenliğine  son  vererek geniş  bir alana yayılan Frigler Alpu’nun da içinde bulunduğu  Eskişehir  Ovasına  yerleşerek bir krallık  kurmuştur. M.Ö.116 yılından sonra bütün Frigya  Roma  idaresine  geçince, bu yörelerde Roma-Frig  halkı kaynaştırılarak iskan ettirilmiştir.1972 yılında  Büyükkızlar Höyüğünde bulunarak Eskişehir Arkeoloji Müzesine teslim edilen 180 bilezik,  kolye, yüzük, sikke  ve benzeri eşyalardan Romalıların bölgede uzunca bir süre yaşadıkları ortaya çıkmıştır.

1071  Malazgirt  muharebesinden sonra  doğudan    gelen   Türkler , 1074  yılında  bu yöreyi aldılar.Selçuklu Uç Beylerinden  Bozhan,halen  ismi    Bozan  olan  İlçeye  bağlı  Bozan Kasabasının bulunduğu yerde kendi  adı ile  anılan bir  han   yaptırdı.   Bozhan    kabilesinden altı haneyi verimli otlaklarla kaplı      bulunan   bu  bölgede  iskan  ettirilmesiyle ilk kez  yerleşim birimi olarak Alpu kurulmuştur.  Rivayetlere    göre   Alpu adı   Altı,  Altu, Alpu  olarak   değişime uğramıştır. Halen dört Mahallesi bulunan   İlçenin    Kemalpaşa    Mahallesi   buraya   yerleşen altı haneden üremiştir. Bu  mahalleye   eski   Alpu  denilmektedir . 1928   yılında   Eskişehir   İl Merkezine bağlı Bucak statüsüne  kavuşmuştur.  1936  yılında Romanya  ve  Bulgaristan ’dan gelen göçmenlerin yerleşmesi ile  Fevzipaşa Mahallesi  kurulmuş ,bu  mahalle  aynı  zamanda Gökçekaya Barajının yapımı  nedeniyle  arazileri  kamulaştırılan  Mihalıççık  İlçesi  Süleler   ve Ermenek Köylülerinin de iskan sahası olmuştur. Denizli/Çivril  ve Konya yörelerinden  gelenlerin de mahalleye yerleşmesiyle büyüyen mahalle eski   Cumhurbaşkanımız  Sayın Kenan EVREN ’in ismine izafeten Evrenpaşa Mahallesi olarak  iki mahalleye  ayrılmıştır. Kemalpaşa Mahallesinin büyümesiyle Fatih Mahallesi adında yeni bir mahalle oluşmuştur.

1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Alpu,19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmuştur. **

İlçede Turizm

İlçemize bağlı Büğdüz Köyünde Selçuklular’ dan kalma ve 1235 tarihinde inşa edilen
Büğdüz Köyü camii geçen yıllara rağmen özellikle dış görünümünün özelliklerini
kaybetmemiş durumda. Edindiğimiz bilgiye göre Ülkemizde bu camiden 3 tane olduğu
ve bunlarında 2. sinin yine bölgemizde bulunan Mihalıççık İlçesi Çalçı köyünde ve 3.
sünün de Bilecik Bozüyük’ te olduğu bilinmektedir. Caminin en önemli özelliklerinden
olan duvarlarının kalınlığı 3 m. ve harcının da hayvan kılı katılmış bir şekilde yapıldığı ve
depremlerden etkilenmediğidir.

Midaion / Karahöyük

   Midaion/Karahöyük Eskişehir İlinin 30 km doğusunda ve ünlü Phryg kralı Midas adına kurulmuş, oldukça büyük ve iyi korunmuş bir höyüktür. Alpu ovasına hakim bir alanda kurulan höyük Tunç Çağından Bizans Çağına kadar kesintisiz yerleşim görmüştür. Yerleşim alanı höyüğün eteklerinde yaklaşık 500 m. Çapında bir alana yayılmakta ve kuzey doğu eteklerinde nekdopolle son bulmaktadır. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü nün maddi ve manevi destekleri ile Doç.Dr.A.Nejat Bilgen başkanlığında 18.06.2004-12.07.2004 tarihleri arasında Karahöyük(Midaion) yüzey araştırması yapılmıştır.

   Çalışmalar sırasında höyükte kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Bu çukurların en büyüğünün höyüğün doğu eteklerinde ve höyüğün yanındaki türbenin batısında yer aldığı görülmüştür. Buradaki kaçak çukurda Roma Dönemine ait bir yapının mimari elemanların dağıtıldığı görülmüştür. Höyükte ve çevresinde daha önceki yıllarda yapılan kaçak kazılar sırasında çıkarılan eserlerden; Rama dönemine ait Asklepios Heykeli olarak da tanınan Erkek Portresi Heykeli, iki adet Asklepios heykelciği, steller ve sikkeler Eskişehir Arkeoloji Müzesinde, grifon röliefli ortostat ise Antalya Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Phryg kralı Midas adına kurulmuş bir şehir olarak bilinen Midaion/Karahöyük, Eskişehir ilinin en büyük ve ünlü höyüklerinden biridir. Roma ve Bizans döneminde de yazılı belgelere göre bölgenin en büyük yerleşimi olan Midaion a yerli ve yabancı bilim adamları ve üniversiteler de ilgi göstermektedirler **

Kaynak: http://www.alpu.gov.tr/default_b0.aspx?content=49 *
Kaynak:http://www.alpu.bel.tr/turizm.asp?gor=1 **
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.