Erzurum Şenkaya Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Erzurum Şenkaya Tarihi ve Turistik Yerleri


Bardız Camii

Bardız Camii Köyün orta yerinde, Kalenin arkasında yer alır, Hicri 1161, Miladi 1748 senesinde yapılmıştır. Mimarı, kitabesinden anlaşıldığına göre, sertzade Molla Ali, Camiyi yaptıran ise Hassa Silahşörlerinden birisidir.
       
Camii muntazam kesme taşlarla yapılmıştır. tek ve yayvan kubbesi kurşun kapılıdır. Tuğla Minaresinin şerefe altı altı sadedir. Kıble kapısından başka batıya açılan ikinci bir kapısı daha vardır. Son cemaat yeri yıkılmıştır.          
         
Asıl kapısı üzerine yerleştirilmiş mermer kitabede (Besleme, Maşallah,1161) yazılıdır. Caminin dış duvarına dış cepheden yerleştirilen iki taş kabartma kitabede de Hz. Osman ve Ali yazılıdır.
             
Giriş kapısını her iki yanında, içleri yazılar, hendesi şekiller ve çiçeklerle süslenmiş iki mihrapçık bulunur. Buralarda Allah, Muhammed yazıları ve Ayetler işlenmiştir.          
       
Caminin kubbesine asılı bulunan avize ve şamdanlar Ruslardan iğtinam edilmiştir.

Bardız Kalesi

Bardız Köyün kuzey yamacında, dere kenarında yer alır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Bardız kalesini şu şekilde anlatır;  (Cilt 1-2, s.635)
         
".........Akkoyunlu el Melik İzzüd-din binasıdır. Kalenin ciheti ulyası cerbinde celi hat ile tarihi bu vecih ile mesturdur. Kalesi bir dere kenarında dört köşe taş binadır. Dizdarı kızının yüzelli kadar da hayatı vardır. Cami, mescit, muhtasar hamamı, çarşı ve pazarı vardır.
         
            Kalenin Saltukoğullarınından İzzedin tarafından veya onun .Veziri Firuz Akay tarafından yaptırıldığı tarihçilerce kabul edilmektedir. Kalede hangi mimarinin hakim olduğu anlaşılamaz. Kalenin kitabesi yoktur.

Penek Kalesi

Şenkaya İlçesine bağlı Penek Köyünün batısında yer alır. Kalenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Osmanlı – Safavi çatışmasında faydalanan Gürcüler Penek Kalesini de ele geçirmişlerdi. 1548’de Erzurum’dan gelen Osmanlı ordusu, 2. Vezir Ahmet Paşa Kumandasında kaleyi geri alarak Erzurum eyaletine bir sancak olarak bağlamışlardır.

(*Erzurum Tarihi, İ.H.Konyalı, s.519)

Kamhıs (Yanıkkaval) Kalesi ve Mağara Kiliseleri  
       
Kalenin ve Kiliselerin ne zaman ve nasıl yapıldığı bilinememektedir. Balkaya vadisine hakim konumdadır. Selçuklular tarafından tarafından yapılmış olduğu tahmin edilmektedir, Kamhıs 1550 tarihinde bir nahiye addolunup, Ardahan sancağına bağlanmıştır.
         
"Kamhıs Kilisesi" Yanıkkaval (Kamhıs) köyünün batısında, Balkaya vadisinde yer alır. Asıl Kilise yıkılmış olup küçük bir bölümü ayaktadır. Asıl kilisenin kuzeyinde bir tepe yamacında kayalık içerisine oyulmuş durumda Mağara Kiliseleri yer alır.

Kaynak: http://www.senkaya.gov.tr/default_b0.aspx?content=1004
İlçenin Tarihi hakkında bilgi için şu adrese gidiniz http://www.senkaya.gov.tr/default_b0.aspx?content=1003
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.