Erincan İliç Tarihi ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Erincan İliç Tarihi

erzincan iliç
Bugünkü İliç-Kuruçay bölgesi X yy kadar Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu ve Pers Krallığı arasında el değiştirmiş, zaman zaman bölgede Arsaklılar, Sasanilerin ve Araplar  egemenlik  kurmuşlardır. Doğu Roma imparatorluğu doğu Roma topraklarını korumak için bölgeye Hıristiyan topluluklar yerleştirme politikası gütmüş ve bölgeye bu dönemlerde Ermeni nüfus yerleştirilmiştir. Bu nedenle yöreye “Armania, Armeniak”isimleri verildiği kaynaklardan rastlanmaktadır. MS X yy ortalarından itibaren Doğu Anadoluya oğuz Türklerinin göçü başlamıştır. Bu tarihlerde göç etkisinde kalan İliç-kuruçay yöresi 1071 Malazgirt zaferinden kısa bir süre sonrada tamamen Türk toprağı haline gelmiştir.


            Sultan Alparslan’ın talimatıyla bölgeye gelen Emir Ahmet MENGÜCEK bölgeyi fethederek Mengücek beyliğini kurmuş ve Kemah’ı merkez yapmıştır. Bu dönemden sonra bölgeye Selçuklular, İlhanlılar, Moğollar ve Eratna hükümdarlığının kısa süreli egemenlikleri kurulmuştur. 1398’de Yıldırım BEYAZIT bölgeyi Eratna Hükümdarı Kadı Burhanettin’den aldıysa da Timur’un Anadolu’yu istilasıyla bölgede Osmanlı egemenliği kısa sürmüştür. Timur’un Anadolu’dan çekilmesiyle bölge  Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin arasında sık sık el değiştirmiştir. 1473 de Osmanlı hükümdarı ll. Mehmet Otlukbeli savaşıyla bölgeyi kesin olarak Osmanlı toprağı yapmıştır. Yöreye yerleşen atalarımızın nerden geldikleri kesin olmamakla birlikte Güney Azarbeycan-Horasan bölgesinden geldikleri tahmin edilmektedir.1938 yılına kadar yörenin kaza merkezi Kuruçay iken Demiryolunun İliç’ten geçmesi nedeniyle ilçe merkezi İliç’e taşınmış ve yeni mülki düzenlemeler yapılarak bugünkü haline gelmiştir. Tarihi İpekyolu güzergahında yer alan yöremiz, kolay ulaşım imkanlarıyla ve yeni keşfedilen zengin yer altı kaynaklarının işlemeye alınmasıyla bölgenin en canlı merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Kaynak: http://ilic.meb.gov.tr/images/stratejikplan.doc
Fotoğraf galerisi için adrese gidin http://ilic.meb.gov.tr/www/resim-galerisi/galeri/12
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.