Edirne Uzunköprü Tarihçesi ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Edirne Uzunköprü TarihçesiUzunköprü İlçesinin eski bir tarihi yoktur. Uzunköprü Osmanlı padişahlarından 2.Murat tarafından “Cesri-i Ergene” adı ile kurulmuştur. 2.Sultan Murat Varna seferinden dönerken Ergene Nehri’ne geldiğinde orduları ile su taşkınlığından dolayı nehri geçememiş ve geceyi nehrin sahilindeki bayırda geçirmek zorunda kalmıştır.
       Gelibolu istikametine gidebilmesi için nehrin üzerine bir köprü yapılmasının lüzumlu bul-muş ve hemen inşaatı için emir vermiştir. Bu emir üzerine Hicri.829’da inşaata başlanmış ve Hicri.847 yılında sona ermiştir.18 sene gibi uzun bir müddet süren bu muazzam eser 1293 m. uzunluğunda, 5,5 m. genişliğinde ve 174 kemerli olarak inşa edilmiştir. Köprünün inşaatı ile Cesri-i Ergene adıyla bir kasaba kurulmuş ve bugünlere kadar gelmiştir.
        O zaman inşaatlarda çalışan amele için imarethane, cami, kervansaray, medrese, hamam ve 2.Murat’ın ikametine mahsus bina ile köprünün öbür tarafından Ergene nehri üzerine inşaat edilen iki değirmenin muhafazası için Kırkavak Köyünden buraya birkaç aile iskanları yapılmıştır. Aynı zamanda Mehmet Bey’e Salarlı ve Malkoç, Yakupbey ve Karahamzabey gibi emekli gazilere yurtluk verilmesi için geniş ormanlık sahası olan bu yere UZUNKÖPRÜ ilçe-sinin ilk temelleri atılmıştır.
         İlçenin kuruluşundan önce Ömerbey, Yeniköy, Eskiköy, Kurtbey, Salarlı, Turnacı, Maksutlu, Değirmenci, Harmanlı isimleri ile tespit edilen birkaç köy ve 18 köyün mevcut ahalisi Türklerin Gelibolu’ya geçtikleri tarihten sonra buralara yerleşmiş oldukları tespit edilmiştir.
        2.Sultan Murat büyük köprüyü, camiyi, hamamı ve değirmenleri yaptırdıktan sonra bunların muhafazası ve idaresi için lüzumlu masraflara karşılık olmak üzere yukarıda zikredilen 18 köyün aşarını ve bu müesseselere tahsis ettiği eski Vilayet salnamesinde yazılıdır.
        Köprünün mimarı hakkında tarihe müstenit bir bilgi henüz elde edilmemişse de salnamede bu köprünün inşaatına kuşaktan İshak Bey’in nezaret ettiği yazılıdır. Bu köprü inşaatına köprü başında ve Belediye parkı ile tasfiye olunan yerde medfun Gazi Mahmut Bey isminde bir zatın köprünün inşaatında nezaret ettiği ve mutemet olarak çalıştığı, vefatı ile yerine İshak Bey’in nezaret ettiği öğrenilmiştir. “Cesri-i Ergene” Edirne’den Gelibolu’ya ve oradan da gemilerle Avrupa’ya, Mısır’a ve Suriye’ye sevk edilen birçok tüccar mallarının güzargahı olmuştur. O zamanlarda İstanbul Bizanslıların elinde bulunduğundan Edirne’den ticaret eşyaları yüklü kervanlar ile hep Cesri-i Ergene’den geçerek Gelibolu’ya gönderildiği Edirne tarihinde yazılıdır.

Kaynak: http://www.uzunkopru.gov.tr/default_B0.aspx?content=199 (08.05.2014)
(Daha fazla bilgi için adresiziyaret ediniz http://www.uzunkopru.gov.tr)
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.