Edirne Havsa Tarihçesi ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Edirne Havsa Tarihçesi


Havsa Milattan önce 3000 yılında “NİKİ” adı ile Romalılar tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar Roma Orduları’nın dinlenme yeri olarak kullanılan NİKİ, Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Bizanslıların elinde kalmış ve biraz daha gelişmiştir.

1356 yılında Rumeli’ye geçen Türkler, 1361 yılında NİKİ’yi zaptederek buraya “HOSA” adını vermişlerdir. Edirne Osmanlı Devleti’nin hükümet merkezi olduktan sonra Hosa’da bulunan Rumlar, Padişah I. Murat’ın ikâmet serbestisi ve din serbestisi ile ilgili fermanlarına aldırmadan burayı terkederek, İstanbul ve Selanik taraflarına göç etmişler.

Rumlardan boşalan kasaba ve köylere Anadolu’dan seçme aileler getirtilerek yerleştirilmiş ve özellikle her mahalleye bir bilgin veya ermiş kimsenin düşmesine dikkat edilmiştir. Bunlar kendi servetinin ve bilgisinin nispetinde mahallesine faydalı olmaya çalışmışlar. Bulundukları mahallelere kendi isimleri verilmiştir.

HAVSA İSMİNİ ALIŞI 

Edirne’nin başkent olduğu yıllardan 1453 yılına kadar Havsa, saray ileri gelenlerinin av, mesire ve eğlence merkezi imiş. Baştan başa ormanla kaplı Havsa kırlarında her çeşit av hayvanı bol olduğundan saray ileri gelenleri yüzlerce kişilik sürek avları tertip ederlermiş. Sürek avları sonunda şölenler tertip edilir, sünnet ve evlenme düğünleri yapılırmış. Şölenlere vezirler, şehzadeler ve saray ileri gelenleri katılırmış.

Padişah II. Beyazıt’ın hanımlarından Hafiza Sultan, Şehzade YAVUZ’u Amasya’da büyütüp, Yavuz Trabzon Valisi olduktan sonra Edirne’ye gelmiş. Kendisine HAVSA ve civarı çiftlik olarak verilmiş. Bundan ötürü kasabaya bir müddet HAFSE denmişse de daha sonra bu telaffuz zorluğundan “HOSA” ile “HAFSE” arasında bir düzenleme yapılarak bugünkü HAVSA ismi doğmuştur. 1940 yılında Belediye olan Havsa, Türkiye’nin batıya açılan yolu üzerinde günden güne gelişen şirin bir ilçedir

Kaynak: http://www.havsa.bel.tr/tarihce.asp (08.05.2014)
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.