Diyarbakır Yenişehir Tarihi ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Diyarbakır Yenişehir Tarihi


Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan, yakın bir zamanda ilçe statüsüne geçen Yenişehir İlçesinin tarihini Diyarbakır tarihinden ayrı düşünemeyiz. Bu nedenle bu bölümde ağırlıklı olarak Diyarbakır tarihini ele alacağız.

Diyarbakır kenti farklı tarihlerde farklı adlarla anılmıştır. İlk olarak Asur hükümdarı (M.Ö. 1316–1281) Adad-Nirari'ye ait bir kılıç kabzasında "Amidi" veya "Amedi" olarak geçmekte; M.Ö. 800–705 yılları arasında Asur valilerinin isimlerinin yazılı olduğu belgelerde de aynı ada rastlanmaktadır. Roma ve Bizans'a ait yazılı kaynaklarda ise kentin "Amid, O'mid, Emit, Amide" şeklinde adlandırıldığı görülmektedir. Taşlarının siyah olmasından dolayı "Kara Amid"; bu adın Arapça tercümesi olan "Amid i Sevda" olarak da anılmıştır. Arap egemenliği sırasında bölgeye yerleşen kabilelerin adlarına göre de "Diyar-ı bekr" daha sonraları "Diyarbekir"; Osmanlılar döneminde bazen "Amid" bazen de "Diyarbekir" olarak kayıtlara geçmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk Dil Kurumu'nda oluşturulan araştırma komisyonu 1938 yılında "Diyarbakır" adını benimsemiş ve bu yıldan itibaren kentin ve ilin resmi adı "Diyarbakır" olmuştur.

22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 5747 Sayılı Kanunla, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İlçe kurulması kapsamında Yenişehir İlçe Kaymakamlığı kurulmuş ve 30.06.2008 tarihinde hizmete başlamıştır. Yenişehir İlçesi Diyarbakır’ın ortasında, güneyinde Sur İlçesi, batısında Bağlar İlçesi, kuzeybatısında Kayapınar, Ergani ve Eğil İlçeleri ile sınırları çizilmiştir.

Diyarbakır’ın Sur İlçesinden sonra ilk yerleşime açılan bölge olması nedeniyle Yenişehir geçmişte çeşitli uygarlıkların yerleşim yeri ve tarım alanları olarak görünmektedir. Daha çok 1950’lerden sonra sur içerisinden çıkılarak yerleşme başlamış günümüze kadar bu devam etmiştir. Çıkarılan yasa ile Yenişehir ilçesi 9 köy ve  30, mahalleden oluşmaktadır.

Kaynak: http://www.diyarbakiryenisehir.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=189 (daha fazla bilgi için adresi ziyaret ediniz)
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.