Çorum Ortaköy Tarihi Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Çorum Ortaköy Tarihi Yerleri

Kybele Kabartması

İncesu Köyüne yaklaşık l km. uzaklıkta suyun aktığı yöne doğru sol tarafta kayalar üzerinde, ırmak yatağından l .5 metre yükseklikte bir tanrıça kabartması (Kybele) bulunmaktadır. Bir kaya bloğu üzerine yapılmış olan tanrıça, önünden akan Çekerek (Scylax) ırmağına ve karşısında yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakmaktadır. Bir taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça sol elinde bir aslan yavrusu tutmaktadır.

Ana tanrıça geleneği Anadolu'da Neolitik çağdan itibaren görülmeye başlanmıştır. M.Ö. 9000'den itibaren bereket, verimlilik, doğurganlık anlamında karşımıza çıkan ana tanrıça kültünün, Kalkolitik ve Eski Tunç Çağında da devam ettiği bu dönem eserlerinde görülmektedir. Hitit döneminin de içinde yer aldığı M.Ö 2. binde de yaşatılan ana tanrıça kültü, Geç Hitit döneminde Kubaba, Frig döneminde Kybele İsmini alan tanrıça aynı isimle Hellenistik dönemde de devam etmiştir.

İncesu kanyonundaki Kybele kabartması, Anadolu'da Hellenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğüdür ve bu büyüklükte böyle bir Kybele kabartması henüz bilinmemektedir.

Şapinuva

          Hitit Devletinin önemli idari merkezlerinden biri olan Şapinuva-Ortaköy, Çorum' un 53 km. güney doğusundadır. Hitit Çağında, hem siyasi hem de coğrafi konumu nedeniyle stratejik bir noktada yer alan şehir, Önemli bir askeri ve dini merkezdir. Şapinuva ile ilgili olarak Tokat Masat Höyük kazılarında ele geçen büyük krala ait bir mektupta "Bu tablet size ulaşınca, 1701 askeri îshupitta'dan acele olarak sevkediniz ve onları iki gün içerisinde Şapinuva şehrine, Majeste'nin huzuruna getiriniz" ifadesine göre Hitit kentinin önemli idari bir merkezi olduğu anlaşılmıştır. Buradaki yazışmaların büyük bir kısmını oluşturan büyük kral ve kraliçeye gönderilen mektuplar, Şapinuva'da bir kraliyet çiftinin varlığını gösterir. Kentte Büyük kral UI. Tuthaliya'nın yanında yer alan kraliçe Taduhepa'dır. Taduhepa III. Tuthaliya'nuı Ölümünden sonra kral 1. Şupiluliuma ile birlikte ülkeyi yöneten kraliçedir. Şapinuva şehri aynı zamanda ordu komutanlığının ve sürekli olarak askerin hazırda bulunduğu bir yerdîr.Hitit büyük kralı II, Murşili de "Şapinuva'daki birlikleri teftiş ettim ve orduma öncülük ettim" demektedir. Şapinuva, kendi idari bölgesinde yer alan şehirlerle birlikte oldukça geniş bir alana yayılmakta ve iki Fırtına Tanrısı adına ayrı ayrı yapılmış olan iki tapınağı, kraliçe sarayı, ordu komutanlığı ve belediye teşkilatı gibi önemli kurumlarıyla oldukça teşkilatlı bir şehir görünümündedir.

İncesu Kanyonu

Ortaköy İlçesi İncesu köyü sınırlan İçerisinde yer alan ve yöre halkı tarafından Uzungeçİt ismi verilen İncesu Kanyonu 12 km uzunluğundadır. Doğusunda 1363 metre yüksekliğinde Alan Dağlan, batısında ise Malbelen Tepesi yer almaktadır. Antik adı Scylax olan Çekerek Irmağının geçtiği kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde Hellenistik Döneme (M.Ö. 2.yüzyıla) tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara olarak adlandırılan merdiven basamaklı su sarnıçları, ahşap hatıl oyukları vardır. Bu durum antik çağlarda ağaçlarla inşa edilmiş bir çok yapıların yer aldığına işaret edilmektedir.


İncesu kanyonu tarihi ve doğal güzelliklerinin yamsıra doğal yaşam alam olarak birçok hayvan ve bitki topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bölgeye has bitki ve hayvan türleri mevcuttur. Kanyon ekosistemi ırmağın su yapısıyla ilişkili gelişmiştir. Soyu tükenme tehdidi altında olan Anadolu'nun nadir türleri kanyonda hala yaşam alanı bulmaktadır.

             Kanyon doğa yürüyüşü, doğa fotoğrafçılığı, kampçılık belli dönemlerde su sporları yapılabilecek konumdadır. Kuş gözlem topluluklarının araştırma-gözlem yapabileceği, ender kuş türlerini barındıran bir yaşam alanıdır. Özellikle doğa severler ve tarih-doğa fotoğrafçıları İçin keşfedilmemiş bir cazibe merkezi potansiyeline sahiptir.

İncesu Kanyonu Kuş Türleri

Özellikle kuş türleri açısından zengin bir alandır. Su kuşları(Ak Balıkçıl, Gri Balıkçıl, Dere Kuşu v.b.) yırtıcı kuşlar (Kızıl Şahin, Yılan Kartalı, Kara Akbaba, Küçük Akbaba, Kızıl Akbaba, Puh v.b.) ve diğer Duvar Tırmaşık Kuşu, Kızıl Gagalı dağ Kargası, Kaya Sıvacı Kuşu, Yalı Çapkını gibi pek çok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Irmakta Kababurun (Abramis brama) 'in Balığı (Copeata tinca), Alburnus alburnus, Sazan (Cyprinus carpio), Tatlısu Kefali gibi ekonomik değeri olan balık türlerinin yanısıra gobididae familyasına ait balıklar, tatlısu yengeci gibi türler bulunmaktadır. Sayıları azalmakla birlikte Su Samuru hala kanyonda yaşayan canlılar arasındadır.Kaynak: http://www.corumortakoy.gov.tr/Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.