Kurşunlu Tarihi veTuristik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Kurşunlu Tarihi veTuristik Yerleri

  TARİHÇESİ
 Kurşunlu Merkezi eskiden yalnız ufak bir kale ve kalede bulunan kilisede ibadet etmek için toplanmış köylülerin oluşturmuş olduğu küçük bir köyden ibaretti. Bugünkü Kurşunlu Kalesi diğer adıyla “Andinata Kalesi” Bizanslılar zamanında yapılmış ve günümüze kadar gelebilmiştir. Kentin ilk kuruluşu kale içindedir. Bizanslılardan sonra Anadolu’ya gelen Türk Boylarından “Comartlar” ve “Yazır” Boyları buranın gelişmesine neden olmuşlardır. KARACAVİRAN Köyü olarak bilinen Kurşunlu’nun 17. yüzyıla kadar fazla anılmayan bir yerleşim merkezi olduğunun Evliya Çelebinin seyahatnamesinden anlamaktayız. Kurşunlu 17. Yüzyıldan sonra Kurşunlu, Ören, Comartlar, Aharcık, Ömer, Sülüklü ve Ebceler Köylerinin birleşmesinden meydana gelmiş bir yerleşim yeridir.            Elde mevcut tapu kayıtlarına göre önceleri Kurşunlu kadılığına bağlı olan Karacaviran Köyü sonraları Ulumelan (Belenli) Kadılığına bağlanmış olup, 1882 yılında bucak merkezi olarak Çerkeş İlçesine, 1912 yılında da Ilgaz İlçesine bağlandıktan sonra 1944 yılında 4642 sayılı Kanunla İlçe statüsüne kavuşturularak bugünkü mülki taksimat içerisindeki yerini almıştır.             Milli Kurtuluş Savaşı sırasında kendi çevresi içinde bozguncu faaliyetlere girişen Aznavur çete ordusuna karşı Çerkeş dolaylarında verilen savaşa Kurşunlu halkı da katılarak Milli kuvvetlerin safında yeralmıştır. Burada Rafet Paşanın kumandasındaki orduya katılan Kurşunlu’lar Yozgatta çıkan çapanoğlu isyanını da bastırmak için cepheye gitmişler ve bu uğurda yüzlerce şehit vermişlerdir. -

YARAN
Çankırı Yaran’ını yani sohbet alemlerini anlatmaya geçmeden önce, bu sosyal müessese ile irtibatı olduğu bilinen Ahilik müessesesinden birazcık bahsetmenin yerinde olacağını zannediyoruz.
İnsanların birbirlerine kuvvetle itimat etmeleri ve birbirlerini dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin sadece “kul”, “insan” oldukları için sevmeleri gibi temel kaidelere dayanan Ahiliğin, pek çok bakımdan Çankırı Yaranı ile alakalı olduğu bilinir.
 
Şöyle ki; Ahiliğin, bilinen altı şartı vardır. Bu altı şart, “açık” ve “kapalı” olmak üzere iki­ye ayrılır. Açık olması gereken “alın, kalp ve kapı” dır. Ki, alın açıklığından, başkalarının yanında yüz karası bulunmamak, kalp açıklığından her insana sevgi beslemek, kapı açıklığından da kendi­sine yardım istemeye gelen ve muhtaç olan herkese kapısını açık tutmak kasdedilir. Kapalı olması gerekenler ise “el, dil ve bel “dır. El’in kapalı olmasından kasıt, hiç kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmemek, dil’in kapalı olmasından kasıt, hiç bir kul hakkında kötü söz söylememek, dedikodu yapmamak, bel’in kapalı olmasından kasıt ise, hiçbir ferdin namusuna tecavüz etmemektir. Dil konusunda ayrıca, “sır saklamanın da şart olduğu” kasdedilmektedir.


Kaynak:  http://kursunlu.gov.tr/?page_id=81
Kaynak:  http://kursunlu.gov.tr/?page_id=85

Fotoğraflar : http://kursunlu.gov.tr/?page_id=83 adresinden alınmıştır. Burack Cinli şahsa aittir.
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.