Bursa Yenişehir Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Bursa Yenişehir Tarihi ve Turistik Yerleri

İlçenin Tarihi ve 2136 Turistik yerleri ile tabii özellikleri :
İlçemizin kuruluşu çok eskiye dayandığından tarihi eserler yönünden zengin sayılabilecek bir konumdadır. Günümüze kadar gelen belli başlı eserler; Kumluk Camii (Osmangazi tarafından yaptırılmıştır.), Balıbey Camii (15. yy’ da inşa edildiği sanılmaktadır.), Çifte Hamam (Deli Hüseyin Paşa tarafından 1645 tarihinde yaptırılmıştır.) Orhangazi Ulucamii (14. yy’ da Osmangazi tarafından yaptırılmıştır.) Süleymanpaşa Türbesi (Süleyman Paşa tarafından Orhan Bey’in oğlu Rumeli Fatihi Süleyman Bey adına yaptırılmıştır.) Voyvodo Çınarlı Camii (17. yy’ da yaptırılmıştır. Yeniçerilik devrinde voyvodo sınıfından Hacı Ahmet adında bir zat tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında bahçesindeki çınarlardan dolayı Çınarlı Camii denilmektedir.) Sinanpaşa Camii ve Medresesi, Baba Sultan Zaviyesi.1- Sinanpaşa Camii ve Medresesi : Halk arasında Kurşunlu Han olarak da anılmaktadır. Sultan Orhan tarafından Yenişehir halkına mera içi sınırları belirlenmiş mülk olarak verilmiştir. Daha sonraları bu arazinin üzerine cami, medrese, imaret ve kervansaray gibi külliyenin yapılması için bu toprakların Sinan Paşa' ya devredilmesi kararı alınmış, 1588 yılında Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bugün Sinan Paşa Yurdu olarak hizmet veren külliyenin çok az bir bölümü ayakta kalmıştır.


2- Şemaki Evi Müzesi : Türkmenistan’dan gelen Şemakizadeler tarafından 17. yy’ da yaptırılmış eski Türk evi örneğidir. Göç sırasında memleketten birlikte geldikleri Horasanlı tanıdık ustalar İstanbul’a yerleşmişler Şemaki zadeler bu ustalara haber göndererek onları Yenişehir’e çağırmışlar ve evin yapımına başlamışlardır.


3-Baba Sultan Zaviyesi : Baba Sultan olarak anılan Postinpos Baba Zaviyesinin 1362-1389 yılları arasında I. Murat tarafından yapıldığı ileri sürülmektedir. Halen camii olarak kullanılmaktadır.


4- Saat Kulesi : 1932 yılının ortalarında yapımına başlanılmış olup, 1936 yılında kule tamamlanarak hizmete açılmıştır. Saat kulesinin büyük ve küçük olmak üzere iki adet çanı bulunmaktadır. Büyük olan Rum Mahallesinde bulunan kilisenin çanıdır.
5- Yarhisar Köyü Şelalesi : Yenişehirin yaklaşık 15 km. güney doğusunda yeralanve aynı isimli köyün hemen bitişiğinde yer alan şelale Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey'in çocukluğunda Yarhisar Köyünde Bir müddet yaşadığı ve Orhan Bey'in karısı Nilüfer Hatunun da Yarhisarlı olduğu söylenmekte. Köyün Camisi de Orhan Bey tarafından yaptırılmış.


Kaynak : http://www.yenisehir.gov.tr/sayfa.asp?ContentID=Icerik&id=kulturvetruzim


Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.