Balıkesir Bigadiç Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Balıkesir Bigadiç Tarihi ve Turistik Yerleri

bigadiç

BİGADİÇ KALESİ Bigadiç Kalesi

İlçemizin doğusunda bulunan tepe üzerinde M.S. XI. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapılmış Achyraos Kalesinin harabesi bulunmaktadır. Yunan işgali döneminde karargah olarak kullanılan kalenin dış surları yılların tahribatına rağmen günümüze kadar gelebilmiştir.

GAVUR HAMAMI (TİMİLİS)

Bigadiç, Işıklar yolu üzerindedir. Halk arasında "Gavur Hamamı" olarak anılan kalıntı aslen Roma dönemine ait kayaya oyulmuş oda mezarlı Tümülüs’tür. İçinde, kayaya oyulmuş iki adet lahit bulunmaktadır.

HisarköyHİSARKÖY

İlçe merkezine 23 km. mesafede bulunan Hisarköy'ün etrafı antik kalıntılarla kaplıdır. Köy içinde Tonozlu köprü ve tüneller, postamentler, tiyatro ve yazılar dikkate alındığında buranın Roma devrinde mühim bir kaplıca merkezi olduğuna işaret eder.

Yıllarca yabancı arkeologların ilgisini çeken ve araştırmalarına konu olan Hisarköy hakkında en kapsamlı çalışmayı 1979 yılında Alman arkeolog Elmar Schwerthein yapmıştır. Roma dönemine ait bir çok kalıntının bulunduğu Hisarköy, ülkemizin vitrine edilmemiş ilginç turistik yerlerindendir.

ASARALAN

Alan köyü karşısında 20 dönüm genişliğinde bir arazidir. Etrafı Bizans dönemine ait surlarla çevrilidir. Tek giriş yeri halk arasında "Demir kapı" olarak anılan, arkaik dönemde ana kaya oyularak açılmış geçit noktasıdır.

Giriş kapısından 300 m ileride üç sarnıç mevcuttur. I. Sarnıç 8xl2 m genişliğinde 7 m derinliğindedir. İçi Horasan sıvalı olan çift kat tuğlataş duvarın kalınlığı 2 m'dir. II. Sarnıç 4x6 m genişliğinde ve 5 m derinliğindedir. III. Sarnıç Asar'ın güney eteklerinde, 7x5 m genişliğinde, 5 m derinliğindedir. Üzeri işlemeli tuğlalaKasım Paşa Camiirla örülüdür. Bunların hepsi Bizans dönemi içme suyu sarnıçlarıdır.

KASIM PAŞA CAMİİ

1549'da K. Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Cezerizade Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tamamen kesme taşlarla yapılan cami birkaç defa tamir olmuşsa da minaresi orijinal hali ile günümüze gelmiştir. Yapıldığı dönemin tüm mimari özelliklerini yansıtan Kasım Paşa camiinin duvarlarında 1901 tarihli levhalarda hat sanatının değişik örnekleri mevcuttur.

Yeşilli CamiiYEŞİLLİ CAMİ

Halen Bigadiç'in merkez camii olarak kullanılan Yeşilli Camii, 1715 tarihinde Bigadiçli Çavuşzade İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Yangın, deprem gibi sebeplerle üç defa onarım görmüştür. Bu yüzden üzerine harcanan emek ve yapılan masraflar bir hayli fazlaEvliya Çelebi Camiidır.

EVLİYA ÇELEBİ (LONCA) CAMİİ

1795 yılında Bigadiç Voyvodası Seyyid Hacı Hasar Ağa tarafından yaptırılmıştır. Temeli ve minare kaidesi orijinaldir. Kayıtlarda caminin vakfı olarak; Balıkesir'de bir terzi dükkanı görülmektedir.

BARAK BABA TÜRBESİ

Türk İslam tarihinin en ünlü simalarından biri olan Barak Baba'nın Türbesi Bigadiç'e 36 km uzaklıktaki İğciler ile Topalak köyleri arasında muhkem bir mevkidedir. Geniş bir avlu içinde Tekke ve Selçuklu dönemi mimarisi özelliği taşıyan sekizgen kubbeli türbede yirmi civarında Müslüman mezarı vardır. Türbe içinde Selçuklu dönemine ait tunç ve bakırdan keşkül tasları, uçları hayvan ağzı şeklinde alem, iki adet siyah bazalt mezar taşı, taşın üzerinde sekiz köşeli keçeden yapılma "Gülşen-i Takke" ilgi çekicidir.

Barak Baba Bigadiç'e Hacı Bektaş-ı Velinin vasiyeti üzerine gelmiştir. Hacı Bektaş-ı Velinin halifesi olmak gibi bir misyon üstlenmiştir.

OĞUL PAŞA TÜRBESİ

Bigadiç'e 15 km mesafedeki İskele kasabası mezarlığındadır. Türbe mimari üslup olarak Selçuklu kümbetleri tarzında inşa edilmiştir. Karesi oğullarından Oğul Paşaya halk arasında "Sarı Dede" de denilmektedir.

1920'li yıllarda köyün kuzeybatısındaki vakıf arazilerinden yıllık 12.5 lira gelir elde edilip bu parayla her cuma namazından çıkan cemaate hayır yemeği verilirdi.

ALTIKARAAĞAÇ DEDESİ

Bigadiç'in kuzeyinde panayır yeri civarındadır. Her yıl burada lokma hayrı yapılmakta, yağmur duasına çıkılmaktadır.

b)Arkeoloji Bölümü; İlçe merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Ancyra antik yerleşimine ait kalıntılar;

c)Etnografya Bölümü; Son 200-300 yıllık zaman kesitinde günlük yaşama dair öğeler bulunmaktadır.


Kaynakhttp://www.heratermal.com.tr/index.php/tr/yoeresel/tarihi-mekanlar
Puanlama:

1 yorum:

  1. çok iyi bir site performans görevimi buradan yaptım

    YanıtlaSil

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.