Aydın Kuyucak Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Aydın Kuyucak Tarihi ve Turistik Yerleri

Kuyucak'ın ilk yerleşim yerlerini neresi, ne zaman olduğu ve burada kimler tarafından yerleşildiği kesin olarak bilinmemektedir. Yapılan tarihi araştırmalar, incelemeler, bulunan tarihi eserler, Kuyucak yöresinde Romalılardan beri çeşitli medeniyetleri yaşadığını göstermektedir.
KUYUCAK İLÇE TARİHİ

Bu görüşü, ilçenin 1 km kadar batısında bulunan Mersinlidere mevkiindeki bir tepenin yamacında çift süren bir çiftçi tarafından bulunan iki kulplu toprak küp, küçük süs eşyaları, ilçenin beş km güneyinde bulunan antik kent şehri kanıtlamaktadır. Romalılar dönemini en önemli şehirlerinden biri olan antik kent ne yazık ki günümüze kadar kazılara başlanamadığından gün ışığına çıkarılamamış, yörenin tarihine ışık tutamamıştır.

Ayrıca Karasu-Kuyucak yolu üstünde Karapınar köyü yakınlarında Karapınar köylüleri tarafından bulunan ve aydın müzesine götürülen mezarın da roma dönemine ait olduğu saptanmıştır. Yine Ortakçı köyündeki kaplıcaların Romalılar devrinden kaldığı,

Bucak köyü yakınlarında orman yolu çalışmalarında ortaya çıkan tarihi eserlerin de Romalılara ait olduğu görülmüştür. Bütün bunların Kuyucak ve yöresinde yerleşimin çok eskilere dayandığını, yerleşimin ilk Romalılarla başladığını göstermektedir. Gene Proto Hititler, Lidyalılar da. Bu yerlerde medeniyetler kurmuşlardır.

Bu içerik toplam 30 kez gösterildi, Site toplam 7588 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 28 kişi geziyor.
KUYUCAK İLÇE BUGÜNKÜ YERLEŞİM YERİ
BUGÜNKÜ YERLEŞİM

İlçenin bugünkü yerleşim alanına ise 7-8 yy. önce yerleşildiği sanılmaktadır. Bir rivayete göre Gıyasettin Keyhüsrev saltanatı ele geçirmek için İstanbul'dan Konya ya dönerken Bizans İmparatoru 3. Alexi'nin damadı Laskaris kendisine zorluk göstermiş hükümdar olduktan sonra da uygun olmayan işlerde bulunmuş bu nedenle Gıyasettin Keyhüsrev le araları açılmış.

Laskaris Gıyasettin Keyhüsrev'e savaş açmış Ali Şehir'i aldıktan sonra Küçük Menderes'e geçerek Güneye doğru yürümüş iki ordu Büyük Menderes kıyısında çiftlik (Başeran) Antiokya yakınlarında karşılaşmışlar yapılan savaşta Laskaris yenilmişse de o kargaşa anında bir

Rum askeri Gıyasettin Keyhüsrevi öldürmüş, bunun üzerine Selçuk ordusu bozulmuş (Izio ) ama Selçukluların bu yöredeki fetihleri devam etmiş. Selçuklu Türkmenler bu savaştan sonra bu yörelere yerleşmişlerdir. Nitekin Kuyucak 5 Eylül zafer stadının bulunduğu yerdeki eski mezarlıkta rastlanan 800 yıl önceye ait olduğu tespit edilen mezar taşı da bu düşünceyi kanıtlamaktadır.

Ayrıca Aydınoğlu mahallesi doğusundaki Hamamlık adı ile anılan (Ethem Tütüncü Bahçesi Çevresi) yerde Horosanî yapılı hamam yapıtları olduğu, hamam suyunun çakal deresi mevkiinden toprak, LERDE geldiği tespit edilmiştir.

Yine Demirlidere mevkiinden başlayıp Hançarlık deresine kadar uzanan yerlerde 1937 yılında DSI kanalının açılması kanalında pişmiş tuğlalardan Lahitlerle birlikte topraklı çanak, çömlek gibi eşyalar çıkmıştır. Bu tarihi belgeler Selçuk Türkmenlerinin tahminiyle 800 yıl öncesine Kuyucak ve yöresine yerleştiğini belgelemektedir.

KUYUCAK YERLEŞİM İSİMLERİ
YERLEŞİM ADLARI

24 bol ve birçok oymak ve çadırlara bölünen Bozoklar ve Üçoklar olarak iki koldan Anadolu'ya yürüyen Kuyucak ve yöresine de yerleşen Oğuz Türkmenleri yöremize yerleşirken Oymak ve Aşiret adlarını bu yerlere vermişlerdir.

Bugünkü yerleşim yerlerinden Gencelli Yörükleri Kayran aşireti, Uzgur, Genemiş, Çobanhisa, Oğuz Türkmenleri, Yamalak, Geygol Yörükleri, Horsunlu, Gencelidere, Horzun Yörükleri, Ortakçı Yörükleri, Burhaniye Buhram Yörükleri tarafından kurulmuştur.

Bunlardan başka Hardallı Yörükleri, Kuyucak'ın kuzeyindeki Karadağ eteklerinde oturmuş bu dağa onların adı verilmiştir (Hardal Dağı). Kuyucağın doğusunda Yıkıklar deresine Tulumcuoğlu Yörükleri, Arapdede mevkiine Pir Ahmet Yörükleri Karadağ eteklerine Sadıkhoca Yörükleri gelip yerleşmişlerdir.

 Sonraları bunlar aralarında anlaşarak birleşip bir yere yerleşmeyi planlamışlar ve Kuyucak'ın bugünkü bulunduğu yere köy kurmuşlardır (1160). Yerleşimde derekavağın yamaçlarındaki Mağara ve kayalıklardan yararlanan Yörüklerin son 150 yıl içinde Hacıhalil Oğulları, Çadır Kalktı Yörükleri,

KARADECAL Yörükleri, Deli Ahmet Oğulları ve de Mehmetler gibi Yörük aileleri şimdiki Kurtuluş mahallesinin olduğu yere gelip yerleşmişler, bu nedenle bu mahalleye Yörük mahallesi adı verlmiş, ancak ne hikmetse bu güzel ad daha sonraları Kurtuluş mahallesi olarak değiştirilmiştir.

Kuyucak'ın ilk yerleşiminde Yörüklerin bulunduğu mahalleler şunlardır.
Sadık Ocağı Mahallesi: Su deposunun (Taksimdeki) güneyindeki kısım
Derebucak Mahallesi: Aydınoğlu Mahallesinin doğusundaki dere ilçesindeki mahalle (Derekavak)
Karacık Dağ Mahallesi: KARGILI derenin doğu ve batısındaki yerler (Çayyüzü)

Daha sonraları yerleşim alanı genişledikçe yeni mahalleler kurulmuştur. Nitekim Yakuppaşa suyunun taksim olduğu yerleşim yerine bu suyu getiren Aydın Mahallesi Yakuppaşanın adına atfen Yakuppaşa mahallesi, Hasanoğlan caminin bulunduğu yerlere Cumhuriyete duyulan bağlılık, seviye atfen Cumhuriyet mahallesi, kanalın yerleşiminden sonra yerleşilen gelişen DSI kanalı altındaki yerleşim alanlarına Kuyucak'ın kurtuluşuna atfen 5 Eylül mahallesi,

1951 yılında gelen Bulgaristan göçmenlerinin yerleştirildiği mahalleye Göçmen mahallesi, Derekavak mahallesine de Aydınoğlu Beyliğine atfen Aydınoğlu mahallesi adları verilmiş ne hikmetse Göçmen mahallesinin adı da o yerden geçen dereye atfen Mustafa Paşa Mahallesi olarak değiştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda aydınoğlu mahallesinin DSI kanalı altında bulunan kısmı Fatih, 5 Eylül mahallesinin Arif İzgi caddesinin batısında kalan kısmı da Yenimahalle olmuştur.

KUYUCAK İLÇE ADININ MENŞEİİ
ADININ NEREDEN GELDİĞİ
Kuyucak adı bir rivayete göre Kuyucak ve yöresine yerleşen Yörüklerden Pir Ahmet, Sadık Hoca, Tulumcuoğlu Yörüklerinin söyleşilerinden çıkmıştır. Rivayete göre bunlar sürülerini otlatırken birbiriyle tanışıp konuşurlar.

Pir Ahmet Yörükleri sadık Hoca Yörüklerine sorar (Siz nerede oturuyorsunuz?) Sadık Hoca Yörükleri de "Karşıdaki Kayalıkta oturuyoruz" der (İkitepe arasındaki kuytu yere denir). Koyalı kelimesi o günden sonra söylene söylene GALETLEŞEREK "Kuyucak" olarak söylenmeye başlar.

Başka bir rivayete göre Kuyucak'ta içme ve kullanma suyu olmadığından Halk su ihtiyacını karşılamak için pek çok yere kuyu açmış böylece köyde 35-40 kadar kuyu olmuş. Kuyusu çok olmasından dolayı da köy adı kuyusu çok kalmış. Kuyusu Çok'ta söylene söylene GALATLAŞARAK "Kuyucak" olmuş.

KUYUCAK İLÇESİ VE KURTULUŞ SAVAŞI
Birinci Dünya Savaşında yenik düşen Osmanlı imparatorluğu toprakları başka hiçbir mağlup devlete uygulanmayan bir yöntemle galipler arasında gizli anlaşmalarla pay edilmeye başlandı.

Mondros ateşkesinin yedinci maddesine dayanarak Anadolu'muzun çeşitli bölgelerini işgal eden (Emperyalist) devletler bununla da yetinmeyip maşa olarak kullandıkları Yunanlıları da çeşitli entrikalarla Anadolu'muza sevk ettiler. Osmanlı mirasından hakkı olmadığı halde pay kopardığını zanneden Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir’i işgal ederek Batı Anadolu'yu Yunan toprağı haline getirme eylemlerine giriştiler.

İstilâcı Yunan kuvvetleri amaçlarına ulaşabilmek için Haziran 1919'dan itibaren Anadolu'nun iç bölgelerine doğru askeri harekâta giriştiler. Ağustos 1919'da Kuyucak bölgesine geldiklerinde her yerdeki Türk kasaba ve şehirlerinde olduğu gibi Kuyucak halkının sert direnci ile karşılaştılar.

Yunan zulmünün acımasızlığından kadın ve çocukları kurtarabilmek için tümünü İtalyan nüfuz bölgesi olan Büyük Menderes Nehrinin Güneyine göndererek diğer eli silah tutan Kuyucak erkek ve kadınları aralarında örgütlendiler. Küçük, küçük direnme teşkilatları kurarak dağlara çıktılar.

 Amaç Yunan işgal kuvvetlerini rahatsız etmek yerleşme dirençlerini kırmak ve ileri harekâtlarını engellemekti. Bu amaca yönelik eylemlerine Kuyucak halkı vakit geçirmeksizin başladı. Geceleri Yunan kuvvetlerine baskınlar düzenlemek suretiyle hem işgalcilerin kayıplarının büyümesine hem de Anadolu'da başlatılan kurtuluş mücadelesinin en çok ihtiyaç duyduğu zamanı kazanmasını sağladı.

Tüm Kuyucak halkı pek çok adsız kahramanı ile tam bir (Kuva-i Milliye) ruhu içersinde Yunan işgal kuvvetlerine karşı bu mücadelesini iki sene durup dinlenmeden devam ettirdi. Bu arada yerel kurtuluş mücadelesinden Orta Anadolu'ya geçebilen pek çok Kuyucaklı Büyük ATATÜRK’ÜN başlattığı Kurtuluş Savaşımızın düzenli orduları içersinde savaşma şerefini elde etti.

Büyük taarruzda Yunan işgalinin gücü kırılıp, işgalciler Akdeniz'e doğru kaçmağa başlayınca Burhaniye-Horsunlu-Pamukören ve Kuyucak halkından oluşan direnme gurupları

Yunanlıların kaçış yollarını kesmek suretiyle pek çok zayiata uğramalarını sağladılar.
Halkımızın kahramanca mücadelesine rağmen kaçışlarını devam ettiren Yunanlılar son alçaklıklarını da göstererek fırsat buldukları anda bölgemizin yerleşim birimlerini ateşe verdiler.

 Yaktılar. Üç-Beş Eylül 1922 de bu karanlık günler bir daha geri gelmemek üzere son buldu. Kuyucak bölgesi de Milli Devletimizin sınırları içersine katılma bahtiyarlığına kavuştu.
KUYUCAK İLÇE COĞRAFYA

Kuyucak ilçesi, Ege Bölgesi'nin önemli şehirlerinden olan Aydın ilinin bir ilçesidir. Aydın dağları ile Menteşe dağlık yöresi arasında uzanan Büyükmenderes nehrinin doğusunda yer alır.

İzmir'i Denizli'ye bağlayan demiryolu ve E-24 devlet karayolu ilçe sınırlarının içinden geçer. Doğusunda: Denizli'nin Buldan ve Sarayköy ilçeleriyle,

 Batısında: Nazilli ile, Kuzeyinde: Manisa'ya bağlı Sarıgöl ilçesiyle, Güneyinde: Karacasu ile sınırlanmıştır. İlçemiz 28 km 2 yüzölçümlü olup, nüfusu 7770'dir. İlçemizin belediye örgütü 1876 yıllarına dayanmaktadır.

1860'larda bucak merkezi olan Kuyucak, 1953 yılında ilçe olmuştur.
KUYUCAK İLÇE İKLİMİ

Kuyucak'ın enlemi 37-38 derece kuzey paralelleri arasındadır. Bu durumun Kuyucak iklimi üzerindeki etkisi ne çok sıcak, ne de çok soğuktur. Ilıman kuşağın güney tarafındadır. Kuyucak'da yazlar 35-40 derecelik sıcaklıklar gösterir.

KUYUCAK DEVE GÜREŞİ
 Bazı yıllar sıcaklık daha da artarak 41-42 dereceye kadar ulaşır. Kışın Kuyucak'da durum, balkanlardan gelen soğuk hava Türkiye'yi etkilediği zaman Kuyucak'da hava açık güneşli, hava sıcaklıkları düşüktür.

 Akdenizden gelen hava kütleleri hakim olduğunda Kuyucak'da havalar yağışlı fakat sıcaklık yüksektir. Kuyucak'da yağış Akdeniz iklim karakterine bağlı olarak en çok kışın alır. İlkbahar ve sonbahar aylarında da yağış görülür.

 Yaz aylarında ise kurak geçer. Kuyucak'da yağışların bir özelliği vardır. Kısa fasılalarla yağar, bakarsınız hava yağmurlu, az sonra da hava açılmıştır. Bu nedenledir ki, halk çok uzayan bir söz veya iş için "Kısa kes! Aydın havası olsun" der.

KUYUCAK İLÇE BİTKİ ÖRTÜSÜ
Kuyucak ilçesinin tabii bitki örtüsü Akdeniz ikliminin etkisiyle yükseltiye göre değişir. 0-600 metre arasında maki bitki topluluğu, 600-2200 metre arasında karışık orman örtüsü, 2200 metrenin üstünde dağ çayırlıkları yer alır.

EŞEK  YÜK VE ANADOLU
 Maki bitki örtüsü kurak geçen yaz mevsiminin iklim şartlarına uymuşlardır. Bunların yaprakları, gövdeleri, cilalı ve dikenlidir. Bu bitki örtüsü içine çalılar, meşeler, kocayemiş, pırnar meşesi, zakkum, hayıt, şimşir, defne, delice zeytinler, yabani meyveler, mersin gibi bitkiler girer.

Güneyinde bulunan karıncalı dağları ve kuzeydeki Aydın dağları gür çam ormanlarıyla kaplanmıştır. Kuyucak'ın ormanlarından elde edilen keresteler Kuyucak Orman İşletmesi Şefliği tarafından istif edilir ve piyasaya arz edilir. Kuyucak kültür bitki örtüsü bakımından da çok zengindir. bahar, yaz ve güz mevsimi boyunca ova yeşil bir halı gibidir. bağ ve bahçelerdeki ağaçları da genellikle incir, zeytin, narenciye, kavak, dut ve karaağaç teşkil eder.

KUYUCAK İLÇE OVALARI
Kuzey ve güneyde paralel şeklinde uzanan sıra dağlar arasında büyük bir çöküntü alanı bulunur. Bu çöküntüye, içinden Büyükmenderes nehri aktığı için Büyükmenderes ovası denir. Her kasaba ve köy kendi kesimlerinde bulunan bölümlerine ayrı ayrı ad verirler.

Örneğin; Kuyucak ovası, Çobanisa ovası, Horsunlu ovası gibi. Kuyucak ovası doğuya gittikçe daralır. Aşağıgencelli köyü yakınlarındaki Feslek çayının getirdiği moloz ve çakıllarla oluşan birikinti konisi, ova üzerine yayılarak ovayı iyice daraltmıştır.

KUYUCAK İLÇE DAĞLARI
Kuyucak ilçesi, Ege Bölgesi'nde birbirine paralel uzanan yükseltiler ve graben ovalarının, Büyükmenderes nehrinin aktığı çöküntü alanının kuzey kesiminde ve Aydın dağlarının eteğindedir. Kuyucak'ın güney bölümünü, boydan boya Büyükmenderes grabeninden oluşan, Menderes ovası kaplar. En önemli yükselti 2000 m. yüksekliğe erişen Karıncalı dağıdır. Karadağ (1306 m.), Karlık Dede tepesi (1727 m.), Kalfe tepesi (1312 m.), Kocakalfe tepesi (1436 m.), Çamlık dağı (1325 m.), Muratdağı Sekizmen tepesi (1352 m.), Çubukdağ (1400 m.) tepeleri belli başlı yüksekliklerdir.

KUYUCAK İLÇE AKARSULAR NEHİRLER
Kuyucak'ın en büyük akarsuyu Büyükmenderes'dir. Dinar yakınlarından doğup Bafa gölünün batısındaki eski Milet şehrinin 30 km. ilerisinde Ege Denizi'ne dökülür. Büyükmenderes nehrinin Aydın ili sınırları içindeki uzunluğu 160 km. dir. 24000 km 2

havzaya yayılan bu ırmak saniyede 200 m 3 su taşır. Aynı zamanda beraberinde ovanın (mil) topraklarını da taşır. Nehrin çok alüvyon taşımasının sebebi, toprakların yumuşak, ovanın düzgün olması ve yan derelerin sellerle çok malzeme getirmesidir.

Büyükmenderes, Kuyucak ovasının can damarıdır. Verimli ova Menderes'in sularıyla sulanır. Ovayı sulamak için kuzey ve güney sahilinde sulama kanalı açılmıştır. Kuyucak ve çevresinde küçük dereler de vardır. Bunlar kışın akarak, Büyükmenderes nehrine ulaşırlar. En önemlileri; Kestel çayı, Horsunlu çayı, Feslek çayı, Kayran çayı, Şarabet çayı, Gireniz çayı, Kuyucak deresi ve Gencelli deresidir.
KUYUCAK İLÇE TARIM

Kuyucak ekonomisinin temeli tarıma, hayvancılığa ve orman ürünlerine dayanır. Tarım yapılan alanlarda ya endüstri bitkileri ya da iki ve üç ürün alacak şekilde tarım yapılır. Tarımda modern metod uygulanır. Sulama, gübreleme, ilaçlama ve tarımın en son metodları uygulanır. Akdeniz ikliminin görülmesi bölgede tarım ürünlerinde çeşitlilik getirmiştir. Ova tabanında pamuk ve diğer tarım ürünleri yetiştirilirken, birikinti konisi yamaçlarında meyvecilik (narenciye, erik, kayısı), sulanmayan yamaçlarda ise incir, zeytin yetiştirilir. Biraz daha yüksekliklere çıkıldığında, yaz sebzeleri, domates, fasulye, barbunya, patates gibi ürünlerle endüstri bitkilerden tütün ve elmacılıktır.

Büyükmenderes, Kuyucak ovasının can damarıdır. Verimli ova Menderes'in sularıyla sulanır. Ovayı sulamak için kuzey ve güney sahilinde sulama kanalı açılmıştır. Kuyucak ve çevresinde küçük dereler de vardır. Bunlar kışın akarak, Büyükmenderes nehrine ulaşırlar.

 En önemlileri; Kestel çayı, Horsunlu çayı, Feslek çayı, Kayran çayı, Şarabet çayı, Gireniz çayı, Kuyucak deresi ve Gencelli deresidir. Kuyucak ilçesinin taban arazisi olan Menderes ovası pamuk yetiştirmek için çok elverişlidir. Pamuk, subtropikal iklimin başlıca ürünlerinden biridir. Pamuk yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği, yetişme zamanında yağış veya yağışın yerine sulanabilen taban arazilerde yetişir.

KUYUCAK PAMUK
Turunçgiller sıcaklık bakımından daha dar bir mikroklima alnlarında yetişir. Sıcaklığa karşı daha duyarlıdır. Turunçgiller içindeki türlerin iklime karşı duyarlıkları daha farklıdır. Bu sebeple bölgede daha çok portakal ve mandalina yetiştirilir. Kuyucak ilçesi turunçgiller yetiştirdiği gibi daha çok bu türlerin fidancılığını yapan bir merkezdir.

Mera hayvancılığı; ekime elverişli toprakların az olduğu dar vadiler içinde yerleşen bütün dağ köylerinde yaygındır. hatta Pamucak ve Dereköy'de tarımdan önde gelen bir uğraştır. Ahır hayvancılığı tarımla beraber yapılır. tarımla uğraşan ailelerin mutlaka 1 ve 2 ineği olduğu bir gerçektir. Bunlardan sağlanan süt, yoğurt, yağ pazarlarda veya mandralar tarafından toplanır. Büyükbaş hayvan besiciliğini yürütmek için yem bitkileri ekimi yapılır.

KUYUCAK İLÇE TİCARET
Kuyucak ilçemizde haftanın her cumartesi günü açık halk pazarı kurulmaktadır. Bu pazara komşu ilçelerden de katılım olmakla birlikte, Kuyucak'da önemli bir ticaret sahası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticari değeri olan ürünler; zeytin, pamuk, narenciye bölge içindeki tüccarlar ve tariş tarafından alınmaktadır. Hayvansal ürünler ise Mandralar tarafından toplandığı gibi süt, yoğurt, yağ olarak çeşitli pazarlarda satılmaktadır.

Kuyucak'da ayrıca anayol üzerinde yoldan geçenlere Kuyucak meyvelerini tanıtmak ve satımını gerçekleştirmek amöacıyla kurulmuş yol manavları bulunmaktadır. Böylece farklı şehirlerden kişilere Kuyucak doğallığında yetişmiş meyvelerle hizmet sağlanmaktadır. Aynı zamanda Kuyucak ticaretine de olumlu katkıda bulunmaktadır.

KUYUCAK İLÇE EKONOMİ
İlçemizde endüstri daha çok tarıma dayanmakla birlikte küçük kapasiteli çırçır ve zeytin yağı fabrikaları bulunmaktadır. tarım ürünlerinin korunması için de Kuyucak belediyesi'ne ait soğuk hava deposu bulunmaktadır. İlçemizde ayrıca dünya çapında iş yapan Erkin Holding, çağdaş Cam gibi ticari kuruluşlar da endüstriyel anlamda Kuyucak'ın kalkınmasına hizmet etmektedir

KUYUCAK İLÇE KÖYLERİ
Beldeler: Başaran • Horsunlu • Kurtuluş • Pamukören • Yamalak
Köyler:

Aksaz • Azizabat • Belenova • Beşeylül • Bucakköy • Çamdibi • Çobanisa • Dereköy • Gencelli • Gencellidere • İğdecik • Karapınar • Kayran • Musakolu • Ovacık • Ören • Pamucak • Sarıcaova • Taşoluk • Yaylalı • Yeşildere • Yöre • Yukarıyakacık

Kaynak: http://www.kuyucak.gov.tr/
Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.