Aydın Koçarlı Tarihi ve Turistik Yerleri ~ Tarihi ve Turistik Yerler

Aydın Koçarlı Tarihi ve Turistik Yerleri

Tarihçe (1)
Ege'yi gezenler buranın pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını yakından bilirler. Denilebilir ki Ege; toprağı her karıştırdığınızda sizi farklı medeniyetlerin selâmıyla karşılar. Aydın iline bağlı Koçarlı ilçemiz de bir çok kavmin uğrak yeri ve medeniyet beşiği olmuştur.

Tarihî açıdan bakıldığında Koçarlı'nın tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanmakta. Yörenin bilinen ilk sahipleri, M.Ö. 300 yıllarına kadar yaşadığı sanılan ve tarihçilerin oldukça ilgisini çeken "Savaşçı Kadınlar Diyarı"olarak adlandıracağımız bugünkü Mersinbeleni Köyü'nün güneyindeki harabelerde yaşadığı tespit edilen Amyzonlar'dır. Bu dönemde bölge, Büyük İskender'in komutanlarından Antiyöküs idaresinde 150 yıl kadar kalmıştır. Daha sonra Roma İmparatorluğu'nun istila ettiği ve yönettiği bu güzelim topraklar 1260 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliğinde ebedî kimliğine kavuşarak Türkleşmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra bir süre Menteşeoğulları Beyliği'nin yönetiminde kalan Koçarlı ve civarı, Sultan Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Koçarlı adı işte bu noktadan sonra ortaya çıkar.

Koçarlı adı; bir rivayete göre Koçarlı'ya yerleşen kişilerin eski yerleşim yeri olan Kaçkar, Kaçkarlı'dan, diğer bir rivayete göre ise; göçebe oluşlarından dolayı "Göçerler" kelimesinden gelmektedir.
Kanunî Sultan Süleyman, 1522 yılında Rodos Seferi'ne çıkarken ordusuyla Koçarlı dolaylarında konaklar. Bu sırada 250 çadırlık aşireti ile bölgede bulunan Türk Aşireti Reisi Mehmet Bey, Kanunî'nin ordusuna katılarak Rodos Seferi'ne gider. Sefer sırasında Mehmet Bey'e bir oğlu olduğu haberi gelir. Bu haber Kanunî Sultan Süleyman'a ulaştırılır. Padişah, bu haberin kendisine uğur getireceğine inanarak çocuğun adını Cihan koyar. Rodos alınır. Sefer dönüşü Sarıçay, Büyük Menderes ve Çine Çayı arasında kalan genişçe araziyi de Kanûnî, Mehmet Bey'e bağışlar. İlk tavsiye edilen ve yerleşilen yer, Koçarlı'ya 3 km. mesafedeki verimli ve sulak Sobuca'dır (eski adıyla Su Bucağı).1700'lü yıllarda Türkistan'dan gelen bir aşiret şimdiki Koçarlı'nın bulunduğu yere yerleşir. Bu göçten sonra Cihanoğulları da Koçarlı'ya yerleşerek 1763-1764 yıllarında bugün bile tarihe meydan okurcasına ayakta kalan ilçe merkezindeki Kule'yi inşa ederler.

Koçarlı'nın nüfusu bu tarihlerden sonra daha da artar. Yerli Rumlardan bir kısmı Koçarlı'ya yerleşir. 1837 yılında Sobuca'da kurulan pazar, Koçarlı'ya nakledilerek burada kurulmaya başlar. Yunanlıların 27 Mayıs 1919'da Aydın'ı işgali ile İtalyan denetiminde bulunan Koçarlı'ya Büyük Menderes nehrini aşarak göç edenlerin sayısı da oldukça fazladır. Türk Ordusu'nun zafer kazanmasından sonra İtalyanlar Koçarlı'yı terk ettiklerinde burası nüfusu oldukça fazlalaşmış bir yer olarak karşımıza çıkar.

Koçarlı, II. Meşrutiyet'e kadar (1908) köy olarak yönetilmiştir. Meşrutiyetten sonra, konumu coğrafi konumu sebebi ile bucak haline getirilmiş, 1 Nisan1946 yılında ise ilçe olmuştur

İlçedeki önemli turistik yerler (2)

Koçarlı Kent Ormanı ve Yamaç Paraşütü Pisti

İlçede, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin tek ve en büyük kent ormanı Koçarlı kent ormanı yaptırılmıştır. Kent ormanında restoran, mesire alanları, seyir tepeleri, olta balıkçılığı için gölet, kamp ve dağ yürüyüşü alanları ve ayrıca 2010 Mayısında açılan yamaç paraşütü pisti bulunmaktadır.

Koçarlı’dan araçla 15 dakikada ulaşılabilen pistte termik ve yelken uçuşları yapılabilir ve kalkıştan sonra kazanılacak irtifa ile kuzeyde Menderes Ovası, batıda Ege Denizi, güneybatıda Bafa Gölü ve güneyde Beşparmak Dağları manzaralı uçuşlar yapılabilir. .

Aydın ve Söke’deki yamaç paraşütü pilotlarının genel görüşüne göre kent ormanı içinde açılan bu yeni pist ulaşım kolaylığı, hâkim rüzgârlara göre konumu, iniş alanlarının genişliği, termik ve yelken uçuşlarına uygunluğu, doğa manzarası ve alternatif aktiviteler sunması sebebiyle mükemmel bir uçuş bölgesidir (1).

Cihanzâde Mustafa Camii    

Koçarlı ilçe merkezinde bulunan ve 1584 yılında mescit olarak inşa edilen Cihanoğlu Camii, 1773 yılında Cihanzâde Mustafa Bey tarafından camii haline getirilmiştir.

Mihrabın üzerine bir İtalyan ressam tarafından işlenen Mekke panoraması bulunmaktadır. Barok üslûpta işlenmiş mermer minberi görülmeye değer niteliklere sahiptir. Ahşap işlemeli giriş kapısında ise ahşap süsleme ve oymacılık sanatının tüm inceliklerini görmek mümkündür (1).

Koçarlı Merkez Cihanoğlu Kulesi

Koçarlı ilçe merkezinde bulunan Cihanoğlu Kulesi 1763-1764 yıllarında Cihanzâde İbrahim Ağa tarafından yaptırılmış, 1960’lı yıllarda restore edilmiştir.

Cihanoğlu Kulesi, Batı Anadolu’da bulunan ve günümüze sağlam gelebilen ender kule yapılarındandır. Taş ve tuğla malzeme ile bodrum kat üzerine eklemelerle dört kat halinde inşa edilmiştir

Bahçesinde bölgenin ilk tatlı su çeşmesi ve zamanında dönemin kölelerine yemek çıkarılan yaklaşık 500 yıllık bir kazan mevcuttur (3).

Kaynak: http://www.kocarli.bel.tr/tarih.php (1)
1)Koçarlı Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi, http://www.kocarli.gov.tr/images/cihanoglu_kulesi_02.jpg. 03.03.2011.
2) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Kayıtları Sonuçları, 2010,   http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=39&ust_id=11, 03.03.2011.
3)Wikipedia, Koçarlı, http://tr.wikipedia.org/wiki/Ko%C3%A7arl%C4%B1,_Ayd%C4%B1n, 03.03.2011. 

Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.