ARTVİN HOPA TARİHİ YERLERİ ESERLERİ VE TURİSTLIK MEKANLARI ~ Tarihi ve Turistik Yerler

ARTVİN HOPA TARİHİ YERLERİ ESERLERİ VE TURİSTLIK MEKANLARI

Hopa'nın Tarihi

Tarihi Bilgi-1 : 

Hopa, 1490-1512 yıllarında Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği sırasında Osmanlı Devletine katılmıştır.1509 yılında bugünkü sınırlar dışında Gönye kalesinin fethi ve Sancak haline getirilmesi ile Hopa bu Sancağa bağlanmıştır.Lala Mustafa Paşa tarafından 1578 yılında fetih sonucu Merkezi Ahıska olmak üzere Çıldır Eyaletinin kurulması ile bu eyalete bağlanan ilçe, 1829 yılında Çarlık Rusya’sı ile imzalanan Edirne Antlaşması sonucu Ahıska’nın bu ülkeye verilmesi sonrasında Trabzon eyaletinin bir sancağı olan Batum’a bağlanmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonucunda Kars ve Ardahan’la birlikte Hopa, Kemalpaşa bucağına kadar, Batum dahil olmak üzere Ruslar’a bırakılınca, İlçe Rize Sancağına bağlanmıştır. İlçe, 1915 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiştir. 31 Mart 1917 tarihli Brest-Litovsk Antlaşması ile Hopa Milli Sınırlarımıza dahil olmuştur. Hopa 1936 yılına kadar Rize İline bağlı iken bu tarihten sonra Artvin iline bağlanmıştır. 


Tarihi Bilgi-2 : 

Yavuz Sultan Selim’in, Rum-Pontus Hükümranlığına son vererek Hopa’yı ve Batum’daki Gönye kalesini fethetmesi sonrasında Hopa, Gönye sancağına bağlanmıştır. Adını acemce de güzel yer anlamına gelen Hop’tan alan İlçeye bu ismi Yavuz Sultan Selim vermiştir. Bu isim zamanla Hopa’ya dönüşmüştür. 1877’de (93 Harbi) Rusların eline geç ilçe Rize sancağına bağlanmış, 1918 yılında imzalanan Brest-Litovsk antlaşması sonucunda da Rusların Kemalpaşa yöresini terketmesi ile 14 Mart 1921’de ülke topraklarına katılmıştır. 


Kaynak: http://www.hemsinliyiz.biz/index.php?page=Thread&threadID=7711

Puanlama:

0 yorum:

Yorum Gönder

Kayıtsız kullanıcılar anonim seçeneği ile yorum yapabilirler.Unutmayın yorumlarınız yönetici onayından geçecektir.